Dating sex sverige

En mäktig persons älskarinna eller älskare var ofta av lägre rang eller börd, och försörjdes av den mäktiga personen.

En älskarinna var som regel en ogift kvinna, som försörjdes av en ofta gift man av högre samhällsklass.Benämningen älskare har däremot oftast använts om en man som haft ett utomäktenskapligt förhållande med en gift kvinna, oavsett om hon gav honom några ekonomiska fördelar eller inte: detta gällde särskilt om mannen själv var ogift.Carl Carlsson Gyllenhielm (1574-1650) var son till Hertig Karl och hans frilla Karin Nilsdotter.Friherre Carl Gyllenhielm blev riksråd, fältmarskalk och var med att föra hem sin halvbror Gustav II Adolfs lik från slagfältet i Lützen.Idag bygger en sådan relation mer på kärlek än på ett ekonomiskt beroende.

En modernare term om relationen enbart handlar om sex och inga känslor är inblandade är knullkompis, ofta förkortat KK.

Fadern kunde lagligen erkänna sina utomäktenskapliga barn som sina, men de kunde inte uppnå samma sociala status som fadern.

En kunglig far kunde adla sina utomäktenskapliga barn, medan en adlig far kunde ge dem gåvor och hjälpa dem i deras yrkesval med hjälp av sina kontakter.

Relationen kan vara stabil, men paret är sällan öppet med sin kärleksaffär.

Om båda är ogifta använder man istället ofta benämningarna "flickvän"/"pojkvän" eller "partner".

Deras frillobarn erkändes, adlades och fick namnet Gyllenhielm.