Keturios plunksnos online dating dating sex Halsnæs

Pagrindinė jų išvada yra ta, kad gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, kurie po sveikatos patikrinimo pripažinti netinkamais vartoti žmonėms, neturi patekti į pašarų grandinę. nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (OL L 273, , p.1) 1990 m. Tarybos direktyvoje 90/667/EEB, nustatančioje veterinarijos taisykles dėl gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo ir perdirbimo, siekiant tiekimo į rinką ir ligų sukėlėjų prevencijos gyvūninės arba žuvų kilmės pašaruose, ir iš dalies pakeičiančioje Direktyvą 90/425/EEB ( Nuo to laiko, kai ši direktyva buvo priimta, Mokslo iniciatyvinis komitetas pareiškė keletą nuomonių.

Duoniniai traškučiai | 9 % kdk daugiausia 24 % pmm (papildomas muitas už miltus) | kdk |B. Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | 7 % kdk | kdk |D. Kiti | 11 % kdk | kdk |nuo 19.03 iki 19.05 | (be pakeitimų) | (be pakeitimų) | (be pakeitimų) |19.07 | Duona, džiūvėsiai ir kiti kepiniai, į kuriuos nepridėta cukraus, medaus, kiaušinių, riebalų, sūrio arba vaisių; ostijos ir kalėdaičiai, kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | | |A. Salyklo ekstraktas | 8 % kdk (kintamo dydžio komponentas) | kdk |B. | Aprašymas |48 skirsnis | Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai: – Kitos 48 skirsnio pozicijos, išskyrus 48.01 A subpoziciją |49 skirsnis | (be pakeitimų)" |VI. | Aprašymas | Baziniai muitai | Muitai, taikyti 1977 m. |nuo 15.10 iki 18.06 | (be pakeitimų) | (be pakeitimų) | (be pakeitimų) |19.02 | Salyklo ekstraktas; produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, naudojami kūdikių maistui arba dietiniais ar kulinarijos tikslais, kurių sudėtyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 50 % masės | | |A.Turiu garbę patvirtinti, kad Bendrija pritaria šiems pakeitimams. Susitarimo II priedas pakeičiamas taip:"II PRIEDASIslandijos muitų tarifo pozicijos Nr.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta."Galiu patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria tam, kas pirmiau išdėstyta. Islandijos Respublikos Vyriausybės vardu--------------------------------------------------PRIEDASEuropos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo pakeitimai I. | Prekės aprašymas | Muito norma % |25.01 | Paprastoji druska (įskaitant akmens druską, jūros druską ir valgomąją druską); grynas natrio chloridas; druskos tirpalai; jūros vanduo: | |01 | – Paprastoji druska (akmens druska, jūros druska ir valgomoji druska) 5 kg ar mažesnėse pakuotėse, skirtose mažmeninei prekybai | 5 |09 | – Kita | 1 Ikr/ 1000 kg | | Nedegti geležies piritai | 10 | | Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą | 10 | | Gamtinis grafitas | 20 | | Kvarcas (išskyrus gamtinius smėlius); kvarcitas, įskaitant grubiai suskaldytą, bet kitaip neapdorotą kvarcitą, grubiai nutašytas arba supjaustytas į stačiakampius | 20 | | Molis (pavyzdžiui, kaolinas ir bentonitas), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti, išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 68.07 pozicijoje; mulitas; šamotas arba dinasas | 15 | | Kreida | 20 |25.10 | Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida: | |10 | – Nemalti: | |– Kiti | 20 |20 | – Malti: | |– Kiti | 20 | | Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, išskyrus bario oksidą | 20 |25.12 | Silicinės infuzorinės žemės ir panašios silicinės žemės (pavyzdžiui, kizelgūras, trepelis ir diatomitas), degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne didesnis kaip 1: | |09 | – Kita | 20 |25.13 | Pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai, termiškai apdoroti arba neapdoroti: | |09 | – Kita | 20 | | Skalūnai, įskaitant grubiai suskaldytus, bet kitaip neapdorotus, grubiai nutašytus arba supjaustytus į stačiakampius | 20 | | Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, įskaitant grubiai suskaldytus, bet kitaip neapdorotus, grubiai nutašytus arba supjaustytus į stačiakampius | 20 | | Dolomitas, degtas arba nedegtas, įskaitant grubiai suskaldytą, bet kitaip neapdorotą dolomitą, grubiai nutašytą arba supjaustytą į stačiakampius; dolomito aglomeratas (įskaitant dervuotą dolomitą) | 20 | | Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas); lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieš sukepinimą, arba be jų; kiti magnio oksidai, gryni arba negryni | 20 |25.20 | Gipsas; anhidritas; degtas gipsas ir tinkai, pagaminti kalcio sulfato pagrindu, dažyti ar nedažyti, išskyrus tinkus, specialiai paruoštus naudoti stomatologijoje:– | |Gipsas ir anhidritas: | |11 | – Gipsas, neapdorotas, maltas ar nemaltas | 10 |19 | – Kiti | 20 |20 | – Kiti | 20 |25.21 | Klintinis fliusas ir kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento gamyboje: | |09 | – Kiti | 20 |25.22 | Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą: | |09 | – Kiti | 20 | | Asbestas | 20 | | Žėrutis, įskaitant žvynelius; žėručio atliekos: | 20 | | Gamtinis steatitas, įskaitant grubiai suskaldytą, bet kitaip neapdorotą gamtinį steatitą, grubiai nutašytą arba supjaustytą į stačiakampius; talkas | 20 | | Gamtinis kriolitas ir gamtinis chiolitas | 20 | | Gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti), išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė boro rūgštis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sauso produkto masės: | 20 | | Putnagas (lauko špatas); leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas; fluoritas | 20 | | Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje | 20 |26.01 | Metalų rūdos ir koncentratai, degti geležies piritai: | |10 | – Degti geležies piritai (pirito šlakas), aglomeruoti arba neaglomeruoti | 10 |20 | – Geležies rūdos ir koncentratai, neaglomeruoti | 10 |25 | – Aglomeruotos geležies rūdos (nuodegos, granulės, briketai ir t.t.) | 10 |30 | – Vario rūdos ir koncentratai | 10 |35 | – Nikelio rūdos ir koncentratai | 10 |40 | – Aliuminio rūdos ir koncentratai | 10 |45 | – Švino rūdos ir koncentratai | 10 |50 | – Cinko rūdos ir koncentratai | 10 |55 | – Alavo rūdos ir koncentratai | 10 |60 | – Mangano rūdos ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rūdas ir koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20 % sauso produkto masės | 10 |65 | – Chromo rūdos ir koncentratai | 10 |70 | – Volframo rūdos ir koncentratai | 10 |75 | – Molibdeno, niobio, tantalo, titano, vanadžio ir cirkonio rūdos ir koncentratai | 10 |80 | – Urano ir torio rūdos ir koncentratai | 10 |85 | – Kitų netaurių metalų rūdos ir koncentratai | 10 |90 | – Tauriųjų metalų rūdos ir koncentratai | 10 | | Šlakas, nuodegos, dzindros ir panašios geležies arba plieno gamybos atliekos | 10 | | Kitas šlakas ir pelenai, įskaitant kelpą | 10 |27.01 | Akmens anglys; briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių: | |10 | – Antracitas, dulkinis arba nedulkinis, bet neaglomeruotas | 2 Ikr/ 1000 kg |20 | – Kitos akmens anglys, dulkinės arba nedulkinės, bet neaglomeruotos | 2 Ikr/ 1000 kg |30 | – Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių | 2 Ikr/ 1000 kg |27.02 | Lignitas (rusvosios anglys), aglomeruotas arba neaglomeruotas: | |10 | – Lignitas (rusvosios anglys), dulkinis arba nedulkinis, bet neaglomeruotas | 2 Ikr/ 1000 kg |20 | – Aglomeruotas lignitas (rusvosios anglys) | 2 Ikr/ 1000 kg |27.03 | Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruotos ar neaglomeruotos: | |10 | – Durpės, suspaustos arba nesuspaustos į pakus, bet neaglomeruotos | 2 Ikr/ 1000 kg |20 | – Aglomeruotos durpės | 2 Ikr/ 1000 kg |27.04 | Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, aglomeruoti ar neaglomeruoti; retortų anglis: | |10 | – Koksas ir puskoksis iš akmens anglių; retortų anglis | 2 Ikr/ 1000 kg |20 | – Koksas ir puskoksis iš lignito (rusvųjų anglių) arba durpių | 2 Ikr/ 1000 kg | | – Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, taip pat kitos mineralinės dervos, įskaitant iš dalies distiliuotas dervas ir pikio bei kreozoto alyvų ar kitų akmens anglių dervų distiliavimo produktų mišinius: | |– Tinklų ir panašios dervos, skirtos tinklų gamybai; turi atitikti Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 2 |– Kitos | 20 |27.07 | Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs produktai, apibrėžti šio skirsnio 2 pastaboje: | |10 | – Benzolas | 15 |20 | – Toluolas | 15 |30 | – Ksilolas | 15 |40 | – Kiti | 15 |27.08 | Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų: | |10 | – Pikis, gautas iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų | 20 |20 | – Pikio koksas | 20 | | Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų | 35 aurar/ 100 kg |27.10 | Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys: | |Variklių benzinai, įskaitant aviacinius benzinus: | |11 | – Aviaciniai benzinai | 15 |19 | – Kiti | 50 |20 | – Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai degalai | 15 |– Kitos lengvosios alyvos ir preparatai: | |31 | – Vaitspiritas | 15 |39 | – Kiti | 15 |– Žibalas, įskaitant žibalo tipo reaktyvinius degalus: | |41 | – Žibalas lempoms | 15 |42 | – Reaktyviniai degalai | 15 |49 | – Kiti | 15 |50 | – Kitos vidutiniosios alyvos ir preparatai | 10 |60 | – Gazoliai | 35 aurar/ 100 kg |70 | – Dyzeinai (dyzeliniai degalai) | 35 aurar/ 100 kg |– Tepalinės alyvos, kitos sunkiosios alyvos ir preparatai: | |81 | – Tepalinės alyvos ir riebalai | 2 |82 | – Nuo rūdžių apsaugančios ir rūdis nuimančios alyvos | 20 |89 | – Kitos: | |– Impregnuojančios medžiagos žūklės priemonėms | 2 |– Kitos | 10 |27.11 | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai: | |– Suskystintas propanas ir butanas: | |11 | – 1 kg ir didesnėse pakuotėse | 2 |19 | – Kiti | 20 |20 | – Suskystinti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus propaną ir butaną | 20 |30 | – Dujinės būsenos naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai | 20 | | Vazelinas | 20 | | Parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai, dažyti arba nedažyti | 15 |27.14 | Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai: | |10 | – Naftos koksas | 20 |20 | – Kiti | 20 | | Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai skalūnai, asfaltinės uolienos ir gudroniniai smėliai | 35 | | Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs): | 35 | | Elektros energija | 2 |28.01 | Halogenai (fluoras, choloras, bromas ir jodas): | |10 | – Chloras | 18 |20 | – Fluoras, bromas ir jodas | 18 | | Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera | 18 | | Anglis (įskaitant suodžius) | 18 |28.04 | Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai: | |– Deguonis, azotas, vandenilis ir inertinės dujos: | |19 | – Kiti | 7 |20 | – Selenas, telūras, fosforas, arsenas, silicis ir boras | 18 |28.05 | Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai (lantanoidai), itris ir skandis, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti; gyvsidabris: | |10 | – Gyvsidabris | 18 |20 | – Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai (lantanoidai), itris ir skandis, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti | 18 | | Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis | 18 | | Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas | 10 | | Fosforo pentoksidas ir fosforo rūgštys (meta-, orto– ir piro-) | 18 | | Boro oksidas ir boro rūgštis | 18 |28.13 | Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi (išskyrus vandenį): | |02 | – Sieros trioksidas | 18 |09 | – Kiti | 18 | | Nemetalų halogenidai, oksohalogenidai ir kiti nemetalų junginiai su halogenais | 18 | | Nemetalų sulfidai; fosforo trisulfidas | 18 |28.17 | Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai: | |10 | – Natrio hidroksidas (kaustinė soda), kietos būsenos | 10 |20 | – Natrio hidroksido vandens tirpalas | 10 |30 | – Kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai: | |– Kalio hidroksidas (kalio šarmas); | 10 |– Kiti | 18 | | Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai | 18 | | Cinko oksidas; cinko peroksidas | 18 |28.20 | Aliuminio oksidas ir hidroksidas; dirbtinis korundas | |10 | – Aliuminio oksidas | 18 |20 | – Aliuminio hidroksidas | 18 |30 | – Dirbtinis korundas | 18 | | Chromo oksidai ir hidroksidai | 18 | | Mangano oksidai | 18 | | Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės: | 18 | | Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai | 18 | | Titano oksidai | 15 | | Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas | 18 | | Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės ir metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai | 18 | | Fluoridai; fluorsilikatai, fluorboratai ir kitos kompleksinės fluoro druskos | 18 |28.30 | Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai: | |01 | – Kalcio chloridas | 10 |09 | – Kiti: | |– Bromidai, oksobromidai; jodidai ir oksojodidai: | 18 |– Kiti | 14 | | Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai: | 18 | | Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai | 18 | | Sulfidai; polisulfidai | 18 | | Ditionitai, įskaitant stabilizuotus naudojant organines medžiagas, sulfoksilatai | 18 | | Sulfitai ir tiosulfatai | 18 |28.38 | Sulfatai (įskaitant alūnus)ir persulfatai: | |10 | – Natrio sulfatas, natrio hidrosulfatas ir natrio pirosulfatas: | 18 |20 | – Kiti | 18 |28.39 | Nitritai ir nitratai: | |01 | – Natrio nitratas | 10 |09 | – Kiti | 18 | | Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai | 18 |28.42 | Karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato: | |10 | – Neutralusis natrio karbonatas | 10 |20 | – Karbonatai (išskyrus neutralųjį natrio karbonatą) ir peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato | 18 | | Cianidai ir cianidų kompleksai | 18 | | Fulminatai, cianatai ir tiocianatai | 18 | | Silikatai; techniniai natrio ir kalio silikatai | 18 | | Boratai ir peroksoboratai | 18 | | Metalų rūgščių druskos (pavyzdžiui, chromatai, permanganatai, stanatai) | 18 | | Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos, išskyrus azidus | 18 | | Tauriųjų metalų koloidai; tauriųjų metalų amalgamos; druskos ir kiti neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, įskaitant albuminatus, proteinatus, tanatus ir panašius junginius, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti; | 18 | | Dalieji cheminiai elementai ir izotopai; kiti radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji izotopai; tokių elementų ar izotopų neorganiniai ar organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti; lydiniai, dispersijos ir kermetai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų ar junginių | 18 | | Izotopai ir jų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti, išskyrus izotopus ir junginius, klasifikuojamus 28.50 pozicijoje: | 18 | | Torio, urano, kuriame sumažintas U235, retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio ir skandžio neorganiniai ar organiniai junginiai, sumaišyti ar nesumaišyti | 18 | | Vandenilio peroksidas (įskaitant sukietintą vandenilio peroksidą) | 18 | | Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti | 18 |28.56 | Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti: | |10 | – Kalcio karbidas | 18 |20 | – Kiti | 18 | | Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti | 18 | | Kiti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas ar neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas: | 18 |29.01 | Angliavandeliniai: | |10 | – Etilenas (etenas) | 18 |20 | – Propenas (propilenas) | 18 |30 | – Butenas (butilenas), butadienas ir metilbutadienas | 18 |– Kiti alifatiniai angliavandeniliai: | |49 | – Kiti | 18 |50 | – Cikloheksanas | 18 |60 | – Benzenas: | |– Turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 15 |– Kiti | 18 |70 | – Toluenas: | |– Turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 15 |– Kiti | 18 |75 | – Ksilenai: | |– Turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 15 |– Kiti | 18 |80 | – Stirenas | 18 |85 | – Etilbenzenas: | |– Turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 15 |– Kiti | 18 |90 | – Kiti cikliniai angliavandeniliai: | |– Aromatiniai angliavandeniliai; turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 15 |– Kiti | 18 |29.02 | Halogeninti angliavandenilių dariniai: | |10 | – Vinilchloridas (chloretilenas) | 18 |20 | – Trichloretilenas | 18 |30 | – Tetrachloretilenas (perchloretenas) | 18 |40 | – Kiti | 18 | | Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai | 18 |29.04 | Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | |10 | Metilo alkoholis (metanolis) | 18 |20 | – Propilo ar izopropilo alkoholiai (propanoliai) | 18 |30 | – Butilo alkoholiai (butanoliai) | 18 |40 | – Oktilo alkoholiai (oktanoliai) | 18 |50 | – Etilenglikolis (etandiolis) | 18 |60 | – Kiti | 18 | | Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai | 18 |29.06 | Fenoliai ir fenolalkoholiai: | |10 | – Fenolis (benzenolis) ir jo druskos | 18 |20 | – Krezoliai ir jų druskos | 18 |30 | – Kiti | 18 | | Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai | 18 | | Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | 18 |29.09 | Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu ar keturnariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | |10 | – Etilenoksidas (oksiranas) | 14 |20 | – Propilenoksidas (metiloksiranas) | 14 |30 | – Kiti | 14 | | Acetaliai ir hemiacetaliai, ir acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai | 18 |29.11 | Aldehidai, aldehidalkogoliai, aldehideteriai, aldehidfenoliai ir kiti aldehidai, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas: | |01 | – Formaldehidas ir formalinas | 10 |09 | – Kiti | 18 | | Produktų, klasifikuojamų 29.11 pozicijoje halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai | 18 |29.13 | Ketonai, ketonalkoholiai, ketonfenoliai, ketonaldehidai, chinonai, chinonalkoholiai, chinonfenoliai, chinonaldehidai ir kiti chinonai, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | |10 | – Acetonas | 18 |20 | – Etilmetil ketonas | 18 |30 | – Kiti | 18 |29.14 | Monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | |10 | – Acto rūgštis ir jos druskos | 18 |20 | – Acto rūgšties esteriai | 18 |30 | – Metakrilo rūgštis, jos druskos ir esteriai | 18 |– Kiti: | |49 | – Kiti | 18 |29.15 | Polikarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | |10 | – Maleino rūgšties anhidridas | 18 |20 | – Ftalio rūgšties anhidridas | 18 |30 | – Dioktilftalatai | 18 |40 | – Tereftalio rūgšties esteriai | 18 |50 | – Kiti | 18 | | Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė, fenolinė, aldehidinė ar ketoninė funkcinė grupė ir kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | 18 | | Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | 18 | | Kiti neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus halogenidų) ir jų druskos, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai | 18 | | Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė | 18 | | Amino junginiai, kurių molekulėse yra deguonies funkcinių grupių | 18 | | Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai | 18 | | Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių: | 18 | | Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant ortobenzensulfimidą ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė (įskaitant heksametilentetraminą ir trimetilentrinitraminą) | 18 |29.27 | Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė: | |10 | – Akrilnitrilas | 18 |20 | – Kiti | 18 | | Diazo-, azo- arba azoksijunginiai | 18 | | Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai | 18 | | Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių | 18 | | Organiniai sieros junginiai | 18 | | Organiniai gyvsidabrio junginiai | 18 | | Kiti organiniai-neorganiniai junginiai | 18 |29.35 | Heterocikliniai junginiai, nukleino rūgštys (nukleorūgštys) | |10 | – Laktamai | 18 |20 | – Kiti | 18 | | Sulfamidai | 18 | | Sultonai ir sultamai | 18 | | Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat šių junginių mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba neištirpinti: | 18 |29.39 | Hormonai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų dariniai, daugiausia vartojami kaip hormonai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormonai: | |10 | – Insulinas | 18 |20 | – Hipofizės ir panašūs hormonai | 18 |30 | – Antinksčių žievės hormonai | 18 |40 | – Kiti | 18 | | Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai | 18 | | Augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai | 18 | | Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, gliukozę ir laktozę; cukrų eteriai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 29.39, 29.41 ir 29.42 pozicijose: | 18 |29.44 | Antibiotikai: | 10 |10 | – Penicilinai ir jų dariniai | 10 |20 | – Streptomicinai ir jų dariniai | 10 |30 | – Tetraciklinai ir jų dariniai | 10 |40 | – Kiti | 10 | | Kiti organiniai junginiai | 18 | | Liaukos ar kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, skirti naudoti organoterapijoje; kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje | 15 |30.02 | Imuniniai serumai; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (įskaitant fermentus, bet išskyrus mieles) ir panašūs produktai: | 15 |10 | – Imuniniai serumai ir mikrobinės vakcinos | 15 |20 | – Kiti | 15 |30.03 | Medikamentai (įskaitant veterinarinius medikamentus): | |– Kurių sudėtyje yra antibiotikų arba jų darinių: | |11 | – Registruoti farmaciniai produktai | 15 |12 | – Neregistruoti farmaciniai produktai | 15 |19 | – Kiti | 15 |– Kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, veikiančių kaip hormonai, bet nėra antibiotikų ir jų darinių: | |21 | – Registruoti farmaciniai produktai | 15 |22 | – Neregistruoti farmaciniai produktai | 15 |29 | – Kiti | 15 |– Kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra kitų produktų, veikiančių kaip hormonai, ir antibiotikų bei jų darinių: | |31 | – Registruoti farmaciniai produktai | 15 |32 | – Neregistruoti farmaciniai produktai | 15 |39 | – Kiti | 15 |– Kiti: | |41 | – Registruoti farmaciniai produktai | 15 |42 | – Neregistruoti farmaciniai produktai | 15 |44 | – Gydomieji saldumynai | 70 |49 | – Kiti | 15 | | Vata, marlė, bandažai ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, tvarsliava, pleistrai, kompresai), įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos ar chirurgijos tikslams, išskyrus prekes, nurodytas šio skirsnio 3 pastaboje | 35 | | Kitos farmacinės prekės | 35 |31.05 | – Kitos trąšos; šio skirsnio prekės, turinčios tablečių, rombų arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg: | |– Kitos trąšos, nenurodytos kitur; šio skirsnio prekės, turinčios tablečių, rombų arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg: | |41 | – Trąšos, supakuotos į 10 kg arba mažesnes pakuotes, skirtas mažmeninei prekybai, ir trąšos, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą | 40 | | – Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos (įskaitant dažiuosius medžio ekstraktus ir kitus dažiuosius ekstraktus, išskyrus indigo): | |– Katechu (Acacia catechu) juodis ir panašūs, skirti žūklės priemonėms dažyti | 2 |– Kiti | 15 |32.05 | Sintetinės organinės dažiosios medžiagos (įskaitant pigmentines dažiąsias medžiagas); sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, produktai, žinomi kaip optinės balinimo priemonės, paveikiančios pluoštą; gamtinis indigo: | |10 | – Sintetinės organinės dažiosios medžiagos (įskaitant pigmentines dažiąsias medžiagas) | 15 |20 | – Kiti | 15 | | Spalvotieji lakai | 15 | | Kitos dažiosios medžiagos; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai | 15 | | Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir paruošti dažai, stiklėjantys emaliai ir glazūros, skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, naudojami keramikos, emaliuotų dirbinių ir stiklo pramonėje; angobai (šlikeriai); stiklo fritas ir kitas stiklas, turintis miltelių, granulių arba dribsnių pavidalą | 15 |32.09 | Lakai ir politūros; klijiniai dažai; paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai; dažai ir emaliai; pigmentai linų sėmenų aliejuje, vaitspirite, terpentine, lake ar kituose dažuose ar emaliuotoje terpėje; spaudos folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba suformuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje: | |– Kiti, įskaitant klijinius dažus: | |42 | – Spaudos folija | 30 | | Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir panašūs dažai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kaušeliuose ir panašiai suformuoti arba supakuoti, įskaitant tokius dažus rinkiniuose arba komplektuose, su teptukais, paletėmis ir kitais priedais arba be jų | 35 |32.13 | Rašalai, spaustuviniai dažai ir kiti dažai: | |10 | – Spaustuviniai dažai | 10 |20 | – Kiti | 50 | | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), konkretai ir absoliutai; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai | 30 |33.04 | Dviejų ar daugiau kvapiųjų medžiagų mišiniai (gamtiniai arba dirbtiniai) ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, skirti naudoti kvepalų, maisto, gėrimų arba kitoje pramonės srityje: | |01 | – Medžiagos skoniui pagerinti, naudojamos pramonėje | 20 |02 | – Kvapiosios medžiagos, naudojamos pramonėje | 20 |09 | – Kitos | 20 |33.06 | Kvepalai, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai arba vandeniniai tirpalai, įskaitant produktus, kurie gali būti naudojami medicinoje: | |02 | – Pudros veidui | 100 |04 | – Kvepalai | 100 |06 | – Skutimosi kremai ir depiliatoriai | 100 |08 | – Lūpų dažai | 100 |12 | – Kvepalų, kosmetikos ir tualetinių preparatų rinkiniai | 100 |13 | – eterinių aliejų vandeniniai distiliatai arba vandeniniai tirpalai, įskaitant produktus, kurie gali būti naudojami medicinoje | 40 |19 | – Kiti | 100 | | Tepimo priemonės, taip pat preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms arba kitoms medžiagoms apdoroti alyvomis arba riebalais, bet išskyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios ne mažiau kaip 70 % masės, yra naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų | 2 | | Dirbtiniai vaškai (įskaitant vandenyje tirpstančius vaškus); paruošti vaškai, neemulsuoti arba kurių sudėtyje nėra tirpiklių | 20 |34.05 | Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei panašios priemonės, išskyrus paruoštus vaškus, klasifikuojamus 34.04 pozicijoje: | |03 | – Avalynės ir odos blizginimo priemonės | 80 |04 | – Metalo blizginimo priemonės | 20 |09 | – Kitos | 80 | | Modeliavimo pastos (įskaitant skirtas vaikų pramogoms ir sukomplektuotas į rinkinius); preparatai, vadinami stomatologiniais vaškais arba stomatologiniais dantų atspaudų mišiniais, turintys plokščių, pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą | 35 | | Albuminai, albuminatai ir kiti albuminų dariniai | 25 |35.03 | Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; klijai, gauti iš kaulų, odų, nervų, sausgyslių ir panašių produktų, ir žuvų klijai: | |09 | – Kita | 70 | | Peptonai ir kitos baltyminės medžiagos (išskyrus fermentus (enzimus), klasifikuojamus 35.07 pozicijoje) ir jų dariniai; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti | 25 | | Dekstrinai ir dekstrinų klijai; tirpūs arba skrudinti krakmolai; krakmolo klijai | 25 | | Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje: | |– Reninas | 10 |– Kiti | 18 | | Šovininis parakas | 18 | | Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką | 35 | | Degtuvai; sprogdikliai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; detonatoriai | 35 | | Degtukai, išskyrus bengališkuosius degtukus | 100 | | – Feroceris ir visi kiti piroforiniai lydiniai; degiųjų medžiagų dirbiniai: | |– Feroceris ir visi kiti piroforiniai lydiniai | 100 |– Kiti | 80 |37.01 | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas: | |01 | – Rentgeno juostos ir plokštelės | 30 |02 | – Plokščiosios juostos ir plokštelės | 35 |09 | – Kiti | 35 |37.02 | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotos arba neperforuotos: | |01 | – Rentgeno juostos | 30 |02 | – Kino juostos | 35 |03 | – Juostos, kurių plotis didesnis kaip 15 cm | 35 |04 | – Fotografinio rinkimo juosta | 35 |09 | – Kitos | 35 |37.03 | Popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neeksponuoti arba eksponuoti, bet neišryškinti: | |01 | – Ritinėlių pavidalo fotografinio rinkimo popierius | 35 |09 | – Kiti | 35 | | Įjautrintos plokštės ir juostos, eksponuotos, bet neišryškintos, negatyvai ar pozityvai | 35 |37.05 | Plokštės, neperforuotos juostos ir perforuotos juostos (išskyrus kino juostas), eksponuotos ir išryškintos, negatyvai ar pozityvai: | |09 | – Kitos | 35 |37.07 | Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio, negatyvai ar pozityvai: | |01 | – Sudarytos tik iš garso takelio | 35 |09 | – Kitos | 50 Ikr/kg | | Cheminiai preparatai ir blykstėms naudojamos medžiagos, tokios rūšies ir formos, kurios tinka naudoti fotografijoje | 35 | | Dirbtinis grafitas; koloidinis grafitas, išskyrus aliejines suspensijas | 25 | | Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis | 25 | | Talo alyva | 25 | | Koncentruotas sulfitinis šarmas | 25 | | Terpentinas (sakų, medienos arba sulfatinis) ir kiti terpeniniai tirpikliai, gauti distiliuojant arba kitu būdu apdorojant spygliuočių medieną; neapdorotas dipentenas; sulfitinis terpentinas; pušų aliejus (išskyrus pušų aliejus, kuriuose mažai terpineolio) | 25 | | Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai, išskyrus esterines dervas, klasifikuojamas 39.05 pozicijoje; kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos | 25 |38.09 | Degutas; deguto alyvos (išskyrus sudėtinius organinius tirpiklius ir skiediklius, klasifikuojamus 38.18 pozicijoje); medienos kreozotas; medienos alyva (wood naphtha); acetono alyva; visų rūšių augalinis pikis; alaus pikis ir panašūs preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra kanifolija arba augalinis pikis; liejyboje naudojami rišikliai, kurių pagrindas yra dervingieji produktai: | |01 | – Metilo alkoholis, negrynintas | 25 |02 | – Acetono alyva | 25 |09 | – Kiti | 25 |38.11 | Dezinfekcijos priemonės, insekticidai, fungicidai, žiurkių nuodai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai, augalų augimo reguliatoriai ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai): | |10 | – Dezinfekcijos priemonės | 20 |20 | – Insekticidai | 20 |30 | – Fungicidai | 20 |40 | – Herbicidai | 20 |50 | – Kiti: | |– Parazitus naikinantys skysčiai, kurie turi atitikti Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 20 |– Augalų dygimo lėtikliai, kurie turi atitikti Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 20 |– Kiti | 25 | | Paruoštos glazūros, paruoštas apretavimas ir paruošti kandikai, naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose | 25 |38.13 | Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams: | |01 | – Preparatai, skirti litavimui arba virinimui | 14 |09 | – Kiti | 25 | | Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų priedai | 25 | | Paruošti vulkanizacijos greitikliai | 25 | | Paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti | 25 | | Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos | 25 |38.19 | Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | |10 | – Sudėtiniai katalizatoriai | 25 |20 | – Ugniai atsparūs cementai, statybiniai skiediniai ir panašūs mišiniai | 25 |– Kiti: | |31 | – Stabdžių skystis ir antifriziniai preparatai | 35 |32 | – Mineraliniai preparatai keliams žymėti | 20 |34 | – "Anglis" anglinių šepetėlių gamybai | 21 |35 | – Reagentai | 25 |36 | – Sudėtiniai kietikliai | 50 |37 | – Naftenatai | 25 |38 | – Preparatai rauginimui | 50 |39 | – Nitritintos druskos | 50 |41 | – Jonitai | 50 |42 | – Skysti polichlorodifenilai, skysti chlorparafinai, maišyti polietilenglikoliai | 50 |43 | – Emulsikliai | 50 |44 | – Sudėtiniai užpildai ir apdoroto paviršiaus dažų užpildai | 25 |45 | – Cheminiai preparatai, naudojami dengimui metalu elektrolizės būdu | 50 |46 | – Lydūs keramikos išdegimo bandikliai | 25 |47 | – Amoniako dujų vanduo ir panaudoti oksidai, gaunami gryninant akmens anglies dujas | 25 |49 | – Kiti | 50 |39.01 | Kondensacijos, polikondensacijos ir adityviosios polimerizacijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti, polimerizuoti arba nepolimerizuoti, linijiniai arba nelinijiniai (pavyzdžiui, fenoplastai, aminoplastai, alkidai, polialilo esteriai ir kiti nesotieji poliesteriai, silikonai): | |10 | – Jonitai | 15 |– Fenoplastai: | |– Pirminės formos: | |21 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |22 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |25 | – Kiti | 30 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |29 | – Kiti: | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |– Aminoplastai: | |– Pirminės formos: | |31 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |32 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |35 | – Kiti | 30 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |39 | – Kiti | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |– Alkidai ir kiti poliesteriai: | |– Pirminės formos: | |41 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |42 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |44 | – Gofruotos plokštės | 30 |45 | – Kiti | 30 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |47 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |49 | – Kiti | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |Poliamidai: | |– Pirminės formos: | |51 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |52 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |54 | – Kiti | 30 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |56 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |59 | – Kiti | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |– Poliuretanai: | |– Pirminės formos: | |61 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |62 | – Briketai, išplėstiniai ir nesupjaustyti | 15 |63 | – Kiti | 15 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |65 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |69 | – Kiti | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |– Epoksidinės dervos: | |– Pirminės formos: | |71 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |72 | – Kiti | 15 |79 | – Kitokių formų, įskaitant atliekas bei laužą: | |– Atliekos bei laužas | 15 |– Kiti | 30 |– Silikonai: | |– Pirminės formos: | |81 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |82 | – Kiti | 15 |89 | – Kiti | |– Profiliai, vamzdžiai ir vienagijai siūlai | 25 |– Lakštai, folijos, plokštės, aptaisai ir panašūs gaminiai, nedažyti (skaidrūs), be raštų, užrašų ar ženklų, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm | 15 |– Lakštai, folijos, plokštės, aptaisai ir panašūs gaminiai, be užrašų, skaidrūs arba tamsūs, kurių storis didesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm | 20 |– Kiti | 30 |Kiti kondensacijos, polikondensacijos ir adityviosios polimerizacijos produktai: | |– Pirminės formos: | |– Tirpalai, emulsijos ir pastos: | |91 | – Polieteriai | 15 |92 | – Kiti | 15 |– Kiti: | |93 | – Polieteriai | 15 |94 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |96 | – Kiti | 30 |99 | – Kiti: | |– Atliekos ir laužas | 15 |– Kiti | 30 |39.02 | Polimerizacijos ir kopolimerizacijos produktai (pavyzdžiui, polietilenas, politetrahaloetilenas, poliizobutilenas, polistirenas, polivinilchloridas, polivinilacetatas, polivinilchloracetatas ir kiti polivinilo dariniai, poliakrilo ir polimetakrilo dariniai, indenkumaroninė derva): | |01 | – Jonitai | 15 |– Polietilenas: | |– Pirminės formos: | |11 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos: | 10 |12 | – Kiti | 10 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |16 | – Kiti | 40 |19 | – Atliekų ir laužo formos | 10 |– Polipropilenas: | |– Pirminės formos: | |21 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |22 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |24 | – Kiti | 40 |– Kitų formų, įskaitant atliekas ir laužą: | |29 | – Kiti: | |– Atliekos ir laužas | 15 |– Kiti | 40 |– Polistirenas ir jo kopolimerai: | |– Pirminės formos: | |31 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 21 |– Kiti: | |32 | – Išplečiami | 21 |33 | – Kiti | 21 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |– Plokštės: | |37 | – Kiti | 40 |39 | – Atliekų ir laužo formos | 21 |– Polivinilchloridas: | |– Pirminės formos: | |41 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |42 | – Kiti | 15 |– Vienagijo siūlo, besiūlio vamzdžio, strypų, lazdelių arba profilių formos: | |43 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |45 | – Grindų dangai naudojamų plokščių, plytelių arba juostų formos | 25 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos (išskyrus nurodytas 45 subpozicijoje): | |46 | – Naudojami sienų dangai | 40 |48 | – Gofruotos plokštės | 15 |51 | – Fotograviūros plokštės | 7 |52 | – Kiti | 40 |54 | – Atliekų ir laužo formos | 15 |– Vinilchlorido ir vinilacetato kopolimerai: | |– Pirminės formos | |56 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |57 | – Kiti | 15 |– Vienagijo siūlo, besiūlio vamzdžio, strypų, lazdelių arba profilių formos: | |58 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |62 | – Grindų dangai naudojamų plokščių, plytelių arba juostų formos | 35 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos (išskyrus nurodytas 62 subpozicijoje): | |63 | – Naudojami sienų dangai | 40 |65 | – Gofruotos plokštės | 15 |66 | – Fotograviūros plokštės | 7 |67 | – Kiti | 40 |69 | – Atliekų ir laužo formos | 15 |– Akrilo polimerai, metakrilo polimerai ir akrilo-metakrilo polimerai: | |– Pirminės formos: | |71 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |72 | – Kiti | 15 |– Kitokių formų, įskaitant atliekas ir laužą: | |79 | – Kiti | |– Atliekos ir laužas | 15 |– Kiti | 40 |– Polivinilo acetatas: | |81 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |82 | – Briketai, luitai, granulės, dribsniai arba milteliai | 15 |89 | – Kiti | |– Atliekos ir laužas | 15 |– Kiti | 40 |– Kiti polimerizacijos arba kopolimerizacijos produktai: | |– Pirminės formos: | |91 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |92 | – Kiti | 15 |– Plokščių, lakštų, plėvelės, folijos ar juostelės formos: | |94 | – Kiti | 40 |– Vienagijo siūlo, besiūlio vamzdžio, strypų, lazdelių arba profilių formos: | |95 | – Vamzdžiai, kurių pratrūkimo slėgis yra 80 kg/cm2 arba didesnis: | 25 |39.03 | Regeneruota celiuliozė; nitroceliuliozė, acetilceliuliozė ir kiti celiuliozės esteriai, celiuliozės eteriai ir kiti celiuliozės cheminiai dariniai, plastifikuoti arba neplastifikuoti (pavyzdžiui, kolodijus, celiulioidas); vulkanizuotas pluoštas: | |– Regeneruota celiuliozė: | |11 | – Pirminės formos: | 15 |– Kitų formų: | |– Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ar juostelės: | |14 | – Kiti: | |– Lipni juosta | 25 |– Kiti | 30 |19 | – Kiti: | |– Rišamosios medžiagos žūklės priemonių gamybai; turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 2 |– Kiti | 30 |– Nitroceliuliozė | |– Neplastifikuota: | |– Pirminės formos: | |21 | – Kolodijus, koloksilinas ir piroksilinas | 15 |29 | – Kiti | 15 |– Plastifikuoti: | |– Pirminės formos: | |31 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |32 | – Kiti: | 15 |– Pirminės formos: | |– Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ar juostelės: | |35 | – Kiti: | |– Lipni juosta | 25 |– Kiti | 30 |39 | – Kiti: | |– Rišamosios medžiagos žūklės priemonių gamybai; turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 2 |– Kiti: | 30 |– Acetilceliuliozė: | |– Neplastifikuota: | |41 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |49 | – Kiti: | 15 |– Plastifikuota: | |– Pirminės formos: | |51 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |52 | – Kiti: | 15 |– Kitų formų: | |– Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ar juostelės: | |55 | – Kiti: | |– Lipni juosta | 25 |– Kiti | 30 |59 | – Kiti: | |– Rišamosios medžiagos žūklės priemonių gamybai; turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 2 |– Kiti: | 30 |– Kiti cheminiai celiuliozės dariniai: | |– Neplastifikuoti: | |61 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |69 | – Kiti: | 15 |– Plastifikuoti: | |– Pirminės formos: | |71 | – Tirpalai, emulsijos ir pastos | 15 |72 | – Kiti: | 15 |– Kitų formų: | |83 | – Kiti: | |– Lipni juosta | 25 |– Kiti | 30 |89 | – Kiti: | |– Rišamosios medžiagos žūklės priemonių gamybai; turi būti laikomasi vėlesnio Finansų ministerijos apibrėžimo ir sprendimo | 2 |– Kiti | 30 |90 | – Vulkanizuotas pluoštas | 21 |39.04 | Sukietinti baltymai (pavyzdžiui, sukietintas kazeinas ir sukietinta želatina): | |01 | – Nemaišyti tirpalai, milteliai, luitai, gumulai ir atliekos | 15 |09 | – Kiti: | |– Profiliai, vamzdžiai ir vienagijai siūlai | 25 |– Lakštai, folijos, plokštės, aptaisai ir panašūs gaminiai, nedažyti (skaidrūs), be raštų, užrašų ar ženklų, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm | 15 |– Kiti | 30 |39.05 | Gamtinės dervos, modifikuotos lydant (takiosios dervos); dirbtinės dervos, gautos esterinant gamtines dervas arba dervų rūgštis (esterines dervas); gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai (pavyzdžiui, chlorkaučiukas, kaučiuko chlorhidratas, oksiduotas kaučiukas, ciklokaučiukas): | |01 | – Nemaišyti tirpalai, milteliai, luitai, gumulai ir atliekos | 15 |09 | – Kiti: | |– Profiliai, vamzdžiai ir vienagijai siūlai | 25 |– Lakštai, folijos, plokštės, aptaisai ir panašūs gaminiai, nedažyti (skaidrūs), be raštų, užrašų ar ženklų, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm | 15 |– Lipni juosta | 25 |– Kiti | 30 |39.06 | Kiti stambiamolekuliniai polimerai, dirbtinės dervos ir dirbtiniai plastikai, įskaitant algino rūgštį, jos druskas ir esterius; linoksinas: | |10 | – Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai | 15 |– Kiti: | |21 | – Pirminės formos: | 15 |29 | – Kiti: | |– Profiliai, vamzdžiai ir vienagijai siūlai | 25 |– Lakštai, folijos, plokštės, aptaisai ir panašūs gaminiai, nedažyti (skaidrūs), be raštų, užrašų ar ženklų, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm | 15 |– Kiti | 30 |39.07 | Gaminiai iš medžiagų, apibūdintų 39.01-39.06 pozicijose: | |– Dirbiniai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, įskaitant talpyklas be rankenų, kurias galima naudoti kaip vienkartinius puodelius; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys: | |12 | – Indai pienui: | |– Pieno bidonai, 10 l arba didesnės talpos | 10 |– Kiti | 20 |25 | – Sanitariniai arba tualetiniai gaminiai | 80 |30 | – Dekoratyviniai dirbiniai ir papuošalai | 100 |– Biuro arba mokykliniai reikmenys: | |36 | – Kopijavimo aparatų matricos ir popierius | 70 |39 | – Kiti | 70 |– Elektros apšvietimui skirti gaminiai: | |48 | – Gaubtai gatvių žibintams | 35 |49 | – Kiti | 70 |50 | – Roletai, žaliuzės ir panašūs gaminiai ar jų dalys | 70 |– Kiti: | |62 | – Namų apyvokos reikmenys | 100 |64 | – Sieninės lėkštės, išlietos formoje | 40 |65 | – Stiklas laikrodžiams ir laikrodžių apyrankės | 50 |68 | – Rankenos | 30 |72 | – Laivams skirti gaminiai | 25 |73 | – Įrankiai, kitur nenurodyti | 25 |74 | – Slaugymui ir medicinos tikslais naudojami gaminiai | 35 |76 | – Vamzdžių ir mašinų jungiamosios detalės ir sandarinimo medžiagos, maži gaminiai, skirti mašinoms ir techniniams tikslams | 25 |78 | – Varžtai, veržlės, tarpikliai ir panašūs gaminiai | 25 |99 | – Kiti: | |– Vandens slėginiai aparatai | 35 |– Langų stiklas | 50 |– Supjaustytas dirbtinis jaukas žūklei kabliukais jūroje | 4 |– Stulpai tvoroms | 10 |– Gaubtai ir stiklai navigacijos žiburiams ir plūdurų žiburiams | 25 |– Stulpai gatvių sankryžoms žymėti | 35 |– Kiti | 70 |40.01 | Gamtinis kaučiuko lateksas, su pridėtu sintetiniu kaučiuko lateksu arba be jo; pavulkanizuotas gamtinis kaučiuko lateksas; gamtinis kaučiukas, balata, gutaperčia ir panašios gamtinės dervos: | |10 | – Gamtinis kaučiuko lateksas, į kurį primaišyta arba neprimaišyta sintetinio kaučiuko latekso; pavulkanizuotas gamtinis kaučiuko lateksas | 21 |20 | – Gamtinis kaučiukas, išskyrus lateksą | 21 |30 | – Kiti: | |– Plokštės, skirtos batų padams gaminti | 10 |– Kiti | 21 |40.02 | Sintetinis kaučiuko lateksas; pavulkaniuzotas sintetinis kaučiuko lateksas; sintetinis kaučiukas; faktisas, gautas iš aliejų: | |10 | – Stireno-butadieno kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas arba nepavulkanizuotas | 21 |20 | – Kitas sintetinis kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas arba nepavuklanizuotas | 21 |30 | – Butadieno kaučiukas (BR) | 21 |40 | – Chlorpreno (chlorbutadieno) kaučiukas (CR) | 21 |50 | – Stireno-butadieno kaučiukas (SBR) | 21 |60 | – Izobuteno-izopreno (butilo) kaučiukas (IIR) | 21 |70 | – Kiti sintetiniai kaučiukai; faktisas, gautas iš aliejų | 21 | | Regeneruotas kaučiukas | 25 | | Nesukietinto kaučiuko atliekos ir atraižos; nesukietinto kaučiuko laužas, tinkamas tik kaučiuko regeneravimui; milteliai, gauti iš nesukietinto kaučiuko atliekų ir laužo | 21 | | Plokštės, lakštai ir juostelės iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, išskyrus rūkytus lakštus ir krepo lakštus, klasifikuojamus 40.01 arba 40.02 pozicijose; nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko granulės, sumaišytos ir paruoštos vulkanizacijai; nevulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių (pridėjus arba nepridėjus alyvos) arba silicio dioksido, iki koaguliacijos arba po jos, bet kurios formos, vadinamas pagrindiniu mišiniu: | |– Batams gaminti, jeigu specialiai skirtas tokiai gamybai | 7 |– Kiti | 21 | | Kitų formų ar būsenų (pavyzdžiui, strypų, vamzdžių ir profilių, tirpalų ir dispersijų) nevulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas, įskaitant kaučiuko lateksą; gaminiai iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko (pavyzdžiui, padengti arba impregnuoti siūlai; žiedai ir diskai) | 21 |40.08 | Nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) plokštės, lakštai, strypai ir profiliai: | |02 | – Grindų dangos | 35 |03 | – Strypai, profiliai ir juostelės | 25 |09 | – Kiti | 35 |40.09 | Vamzdžiai ir vamzdeliai iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos): | |01 | – Vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių pratrūkimo slėgis yra 50 kg/cm2 arba didesnis | 7 |09 | – Kiti | 25 | | Pavarų diržai, konvejerių juostos, liftų juostos arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos): | 25 |40.11 | Guminės padangos, padangos be kamerų, sukeičiami padangų protektoriai, vidinės kameros ir padangų juostos visų rūšių ratams: | |10 | – Naujos pneumatinės padangos, naudojamos lengviesiems automobiliams | 40 |20 | – Naujos pneumatinės padangos, naudojamos autobusams arba krovininiams automobiliams | 40 |40.11 | – Naujos pneumatinės padangos, naudojamos motociklams (įskaitant motorolerius) arba dviračiams | 40 |50 | – Vidinės kameros | 40 |– Kitos, įskaitant restauruotas padangas: | |61 | – Visų rūšių naudotos padangos | 35 |69 | – Kitos | 40 | | Higienos arba farmacijos dirbiniai (įskaitant žindukus) iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos), su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) iš nesukietintos gumos arba be jungiamųjų detalių (fitingų): | 35 |40.13 | Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines), įvairios paskirties, iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos): | |01 | – Naro kostiumai | 20 |03 | – Apsauginiai drabužiai radiologams su švino pamušalu | 35 |40.14 | Kiti gaminiai iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos): | |04 | – Mašinų pakavimas ir sandarikliai | 25 |05 | – Gaminiai techniniam naudojimui | 25 |06 | – Įrankiai, kitu nenurodyti | 25 |07 | – Laivams skirti gaminiai | 25 |08 | – Durys | 30 |19 | – Kiti: | |– Supjaustytas dirbtinis jaukas žūklei kabliukais jūroje | 4 |– Žiedai konservavimo skardinėms | 25 |– Kiti | 70 | | Sukietintas kaučiukas (ebonitas ir vulkanitas), didelės masės, plokštės, lakštai, juostelės, strypai, profiliai ar vamzdeliai; sukietinto kaučiuko laužas, atliekos ir milteliai: | |– Batams gaminti, jeigu specialiai skirtas tokiai gamybai | 15 |– Kiti | 25 |40.16 | Gaminiai iš sukietinto kaučiuko (ebonito ir vulkanito): | |01 | – Sanitariniai ir tualetiniai gaminiai | 35 |09 | – Kiti | 70 |41.02 | Galvijų (įskaitant buivolus) odos ir arklenos, išskyrus odą, klasifikuojamą 41.06 ir 41.08 pozicijose: | |20 | – Kitos: | |– Padams ir vidpadžiams, jei akivaizdžiai tam skirtos | 10 |– Kitos | 14 | | Zomšinės odos | 14 | | Lakinės odos ir dirbtinės lakinės odos; metalizuotos odos | 14 | | Kompozicinė oda, iš odos arba odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba suvyniota į rietimus | 14 |42.03 | Drabužiai ir drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos: | |03 | – Laikrodžių apyrankės | 50 |04 | – Radiologų pirštinės | 35 |05 | – Suvirintojų pirštinės, apsauginės prijuostės ir rankovės iš odos | 7 |42.05 | Kiti gaminiai iš odos arba kompozicinės odos: | |01 | – Odiniai rantai batams gaminti, jei akivaizdžiai perdirbti tokiam naudojimui | 10 |02 | – Rankenos | 30 |03 | – Gaminiai medicininiam gydymui | 35 |09 | – Kiti | 65 | | Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių: | 65 |43.04 | Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai: | |01 | – Dirbtiniai kailiai | 30 |44.01 | Kurui skirta mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų ar žabų pavidalą; medienos atliekos, įskaitant pjuvenas | |10 | – Kurui skirta mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų ar žabų pavidalą | 30 |20 | – medienos atliekos, įskaitant pjuvenas | 30 | | Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos | 30 |44.03 | Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė, kuri grubiai aptašyta arba neaptašyta: | |10 | – Medienos masė | 25 |20 | – Spygliuočių pjautiniai rastai ir fanerai skirti rąstai | 25 |30 | – Ne spygliuočių pjautiniai rastai ir fanerai skirti rąstai | 25 |– Kiti: | |41 | – Stulpai pastoliams ir kartys žuvims džiovinti | 2 |42 | – Stulpai tvoroms | 10 |43 | – Stulpai telegrafo ir elektros linijoms | 25 |49 | – Kiti | 25 |44.04 | Medis, grubiai aptašytas suformuojant kvadrato skerspjūvį arba perskeltas pusiau, bet daugiau neapdorotas | |10 | – Spygliuočių | 25 |20 | – Kiti | 25 |44.05 | Mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, bet daugiau neparuošta, kurios storis ne didesnis kaip 5 mm: | |– Spygliuočių: | |11 | – Lentos deniui kloti iš Pseudotsuga taxifolia, dervingos pušies arba didžiosios pocūgės, 75 x 125 mm ir didesnės | 15 |19 | – Kiti | 25 |– Kiti: | |21 | – Ąžuolo | 15 |22 | – Buko | 20 |23 | – Beržo arba klevo | 20 |24 | – Raudonmedžio | 20 |25 | – Tikmedžio | 20 |29 | – Kiti | 20 | | Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai | 25 |44.09 | Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; plonų juostelių pavidalo mediena; medienos masė, sudaryta iš skiedrų ar dalelių; medžio drožlės, tinkamos actui gaminti arba skysčiams skaidrinti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems dirbiniams gaminti: | |10 | – Medienos masė, sudaryta iš skiedrų ar dalelių | 25 |– Kita: | |22 | – Medinės lazdos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems dirbiniams gaminti | 25 |23 | – Degtukų šiaudeliai | 30 |29 | – Kiti | 25 |44.11 | Statybinės plaušo plokštės iš medienos ar kitų augalinių medžiagų, suklijuotos naudojant gamtines arba dirbtines dervas arba kitus organinius rišiklius, arba nesuklijuotos: | |10 | – Supresuotos statybinės plaušo plokštės (statybinis kartonas) | 20 |20 | – Kitos | 30 | | Medienos vata ir medienos miltai | 25 |44.13 | Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas trinkeles, parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), obliuotos, su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, V formos sąlaidomis per vidurį, užkarpomis, užkarpomis per vidurį arba panašiai profiliuota, bet daugiau neapdirbta: | |– Spygliuočių: | |11 | – Lentos deniui kloti iš Pseudotsuga taxifolia, dervingos pušies arba didžiosios pocūgės, 75 x 125 mm ir didesnės | 15 |19 | – Kitos | 25 |– Kita: | |29 | – Kita | 30 | | Mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 5 mm; faneros lakštai ir klijuotinei fanerai skirti lakštai), kurių storis ne didesnis kaip 5 mm | 15 |44.15 | Klijuotinė fanera, medienos tašelių plokštės, sluoksninės plokštės, grindų plokštės ir panašūs laminuotos medienos produktai (įskaitant faneruotąsias plokštes); medienos inkrustacijos ir medienos mozaikos: | |10 | – Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos lakštų | 30 |20 | – Medienos tašelių plokštės, sluoksninės plokštės, grindų plokštės ir panašūs laminuotos medienos produktai | 30 |30 | – Kitos | 30 | | Akytosios medienos plokštės, padengtos metalu arba nepadengtos | 30 | | Taurintos medienos lakštai, blokai ar panašūs gaminiai | 30 | | – Regeneruota mediena iš medžio drožlių, skiedrų, pjuvenų, medžio miltų ir kitų medžio atliekų, aglomeruotų naudojant gamtines arba dirbtines dervas arba kitas organines rišamąsias medžiagas, lakštai, blokai ar panašūs gaminiai: | |– Faneros lakštai, kurių storis ne didesnis kaip 15 mm | 20 |– Kiti | 30 |44.22 | Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus: | |09 | – Kiti | 25 |44.25 | Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai: | |02 | – Mediniai kurpaliai | 7 |09 | – Kiti | 25 | | Ritės, antgaliai, šeivos, siuvimo siūlų ritinėliai ir panašūs dirbiniai iš tekinto medžio | 7 |44.28 | Kiti gaminiai iš medžio: | |85 | – Vairaračiai | 25 |86 | – Balnai ir pavalkai | 35 |91 | – Stalių darbastaliai | 7 |92 | – Rankenos | 30 |93 | – Mediniai smeigtukai | 35 |95 | – Nedideli dirbiniai ir panašūs produktai priderinimui, presavimui arba įspaudimui naudojant įvairius gaminius | 70 |99 | – Kiti | 70 | | Gamtinė kamštiena, neapdirbta, trupinta, granuliuota arba malta; kamštienos atliekos: | 21 | | Gamtinės kamštienos blokai, plokštės, lakštai arba juostos (įskaitant supjaustytą į kamščio arba kaiščio dydžio kubus ir kvadratus) | 21 |45.03 | Gamtinės kamštienos dirbiniai: | |01 | – Kamštinės plūdės žvejybos tinklams | 2 |03 | – Kamštiniai kaiščiai | 35 |09 | – Kiti | 40 |45.04 | Aglomeruota kamštiena (su rišikliu arba be jo) ir aglomeruotos kamštienos dirbiniai: | |01 | – Gaminiai iš kamštienos batų gamybai | 21 |02 | – Kamštienos lakštai ir ritiniai | 35 |03 | – Mašinų pakavimas, vamzdžiai ir panašūs gaminiai ir kamštienos | 25 |05 | – Kamštiena butelių dangteliams | 35 |09 | – Kiti | 60 |46.02 | Pynės ir panašūs dirbiniai iš pynimo medžiagų, bet kokiam naudojimui, surišti arba nesurišti į juosteles; pynimo medžiagos, pynės ir panašūs pinti dirbiniai iš tarpusavyje surištų lygiagrečių sruogų arba austi dirbiniai iš šių medžiagų, turintys lakštų pavidalą, įskaitant plaušines, demblius, medžiagą dembliams gaminti, širmas; šiaudiniai butelių įdėklai: | |03 | – Pynės ir panašūs dirbiniai; juostelės | 25 |09 | – Kiti: | |– Plaušinės arba dembliai pakavimui; turi atitikti Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 20 |– Kiti | 60 |46.03 | Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš pynimo medžiagų arba iš prekių, klasifikuojamų 46.02 pozicijoje; dirbiniai iš šiūruoklių: | |02 | – Dirželiai ir rankenos ir pynimo medžiagų | 30 |09 | – Kiti | 100 |47.01 | Medienos plaušiena, gauta mechaniniu arba cheminiu būdu iš bet kokios pluoštinės augalinės medžiagos: | |10 | – Mechaninė medienos plaušiena | 14 |20 | – Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys | 14 |30 | – Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė; nebalinta | 14 |40 | – Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, balinta arba pusiau balinta (išskyrus tirpiąsias rūšis) | 14 |50 | – Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, nebalinta | 14 |60 | – Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, balinta arba pusiau balinta (išskyrus tirpiąsias rūšis) | 14 |70 | – Pusiau cheminė medienos plaušiena | 14 |80 | – Plaušiena, išskyrus medienos | 14 | | Popieriaus ir kartono atliekos; popieriaus ir kartono liekanos, tinkamos tik naudoti popieriaus gamybai: | 14 |48.01 | Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (įskaitant celiuliozinę vatą) | |80 | – Kitas popierius ir kartonas: | |– Rūkomasis popierius: | 70 |– Kartonas sienų ir grindų dangai | 21 |48.05 | Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, gofruotas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lapais ar be jų), krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas | |10 | – Kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas | 20 |30 | – Kitas krepinis arba klostytas popierius, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas | 20 |Kiti: | |42 | – Popierius ir kartonas, margintas arba įspaustinis | 20 |49 | – Kiti | 20 |48.07 | Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, impregnuotas, padengtas, dažytu arba dekoruotu paviršiumi (kuris nėra spaudinys pagal 49 skirsnio apibrėžimą): | |10 | – Popierius, naudojamas rašyti ar spausdinti | 7 |20 | – Popierius ir kartonas (išskyrus rašyti ar spausdinti naudojamą popierių), padengtas arba impregnuotas dirbtinėmis arba sintetinėmis dervomi (išskyrus adhezyvus) | 20 |– Dervuotas, bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir kartonas: | |31 | – Gofruotas kartonas, naudojamas stogams | 15 |– Kiti | |45 | – Popieriniai apmušalai | 35 |46 | – Izoliacinis popierius | 30 |48 | – Kartonas knygoms | 7 |51 | – Medžiagos mašinų pakavimui | 25 |59 | – Kiti: | |– Lipnus | 7 |– Kiti | 20 | | Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš popieriaus plaušienos | 25 | | Rūkomasis popierius, supjaustytas arba nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo | 70 | | Popieriniai apmušalai ir linkrustas; permatomos popierinės langų dangos | 35 | | Grindų dangos su popieriaus arba kartono pagrindu, supjaustytos arba nesupjaustytos pagal nustatytus matmenis, padengtos arba nepadengtos linoleumo mišiniu | 35 | | Anglinis popierius (kalkė) ir kitas kopijamo popierius (įskaitant kopijavimo aparatų) ir savaiminio kopijavimo popierius, supjaustytas pagal nustatytus matmenis, sudėtas arba nesudėtas į dėžes | 7 |48.14 | Bloknotai, vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis: | |01 | – Vokai, nedekoruoti | 30 |02 | – Vokai, dekoruoti | 50 |03 | – Popieriniai raštinės reikmenys dėžutėse, aplankuose ir panašiuose gaminiuose | 50 |09 | – Kiti | 30 |48.15 | Kitas popierius ir kartonas, supjaustytas pagal nustatytus matmenis ar formą: | |20 | – Lakštinis arba ritininis gumuotas arba lipnus popierius | 4 |– Kiti | |31 | – Ritiniai elektroniniams skaičiuotuvams, telegrafui ir panašiems tikslams | 35 |32 | – Rašomasis popierius, popierius kopijavimo aparatams ir piešimui, nedekoruotas | 7 |33 | – Filtravimo lapai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis | 25 |39 | – Kiti: | |– Cilindrai (popierinės talpyklos) | 25 |– Kiti | 30 | | Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono (perforuoti arba neperforuoti, sukietinti arba nesukietinti) | 7 |48.21 | Kiti gaminiai ir popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono arba celiuliozės vatos: | |10 | – Perforacinės kortelės, juostelių arba kitos formos | 15 |– Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai: | |29 | – Kiti | 70 |– Nosinės, higienos servetėlės, rankšluosčiai, stalo servetėlės, staltiesės, paklodės ir panašūs gaminiai; popieriniai apatiniai drabužiai; | |39 | – Kiti | 70 |– Kiti: | |51 | – Vamzdžiai ir mašinų pakavimo priemonės, techninės paskirties gaminiai ir panašūs smulkūs gaminiai mašinoms | 25 |52 | – Kortelės diagramoms ir lakštai bei ritinėliai, skirti savirašiams | 15 |54 | – Popierius echolotams | 4 |58 | – Drabužių iškarpos (lekalai) | 25 |59 | – Kiti | 70 | | Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti | 14 | | Šilko žaliava (nesukta) | 14 | | Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti ir išplaušintą žaliavą) | 21 | | Švelniavilnių gyvūnų plaukų (sukarštų arba šukuotų) verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | 20 |55.03 | Medvilnės atliekos (įskaitant išplaušintą žaliavą), nekarštos ir nešukuotos | |01 | – Medvilnės atliekos | 25 |55.06 | Medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai: | |01 | – Siuvimo siūlai | 15 |09 | – Kiti | 15 |57.04 | Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; tokių pluoštų atliekos, įskaitant išplaušintą žaliavą | |20 | – Kokoso pluoštas ir atliekos, įskaitant išplaušintą žaliavą: | |– Kamšalai baldams, lakštų pavidalo | 25 |30 | – Kiti pluoštai ir jų atliekos, įskaitant išplaušintą žaliavą | |– Kamšalai baldams, lakštų pavidalo | 25 | | – Džiuto arba kitų luobinių tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 57.03 pozicijoje, audiniai: | |– Audiniai pakavimui | 2 |– Drobė ir brezentas | 5 |– Kiti | 20 | | – Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai: | |– Sėjamosios kanapės audiniai pakavimui | 2 |– Sėjamosios kanapės drobė ir brezentas | 15 |– Kiti | 20 |59.01 | Vata ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, tekstilės dulkės ir gumuliukai: | |01 | – Vata | 25 |03 | – Kiti vatos dirbiniai | 25 |09 | – Kiti | 25 |59.02 | Veltinys ir veltinio gaminiai, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti: | |– Kiti: | |21 | – Veltinys | 25 |59.06 | Kiti gaminiai iš verpalų, virvelių, virvių, lynų arba trosų, išskyrus tekstilės gaminius ir dirbinius iš tokių gaminių: | |02 | – Batų raišteliai | 30 |09 | – Kiti | 35 |59.07 | Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams: | |01 | – Audinys knygoms įrišti, tapybos drobė, drobė ir panašūs gaminiai batų gamybai, padengta dervomis arba krakmolingomis medžiagomis ir panašūs dirbiniai | 15 |59.08 | Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti preparatais iš celiuliozės darinių ir kitais dirbtiniais plastikais: | |01 | – Lipni juosta izoliacijai ir pakavimui | 25 | | Linoleumas ir tekstilės pagrindo medžiagos, paruoštos panašiai, kaip linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais arba naudojamas grindų dangai; grindų danga, sudaryta iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais: | 35 |59.11 | Gumuoti tekstilės gaminiai, išskyrus guma aptrauktus megztus arba nertus gaminius: | |01 | – Patalynė ligoninėms | 35 |02 | – Izoliacinė juosta | 25 |09 | – Kiti | 20 | | Tamprūs audiniai ir apsiuvai (išskyrus megztas ir nertas prekes), iš tekstilės dirbinių ir guminių siūlų | 20 | | Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams ir dujų degiklių kaitinimo tinkleliai | 18 | | Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas) su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais ar be jų: | |– Ugniagesių žarnos | 30 |– Kiti | 35 | | Pavarų diržai, konvejerių ar liftų juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas iš tekstilės medžiagų, sutvirtintų arba nesutvirtintų metalu ar kitomis medžiagomis | 25 | | Tekstilės gaminiai ir dirbiniai, paprastai naudojami mašinoms arba gamyklose | 25 |62.05 | Kiti tekstilės dirbiniai (įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)): | |01 | – Batų raišteliai | 30 |04 | – Laikrodžių apyrankės | 50 |05 | – Sandarinimo priemonės langų stiklams | 35 |07 | – Bakai, kurių talpa didesnė kaip 50 litrų: | |– Bakai, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų: | 35 |64.01 | Neperšlampama avalynė, su guminiais arba dirbtinio plastiko išoriniais padais ir batviršiais: | |01 | – Auliniai batai | 25 |02 | – Slidinėjimo batai ir pačiūžos | 50 |03 | – Kaliošai ir pelkių batai | 50 |64.05 | Avalynės dalys (įskaitant batviršius, vidpadžius ir prisukamus kulnus) iš bet kokios medžiagos, išskyrus metalą: | |01 | – Batviršiai, išskyrus užkulnius ir galus | 45 |09 | – Kiti | 11 | | Getrai, antkurpiai, antblauzdžiai, autai, antkeliai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys | 65 | | Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gaubtai iš veltinio, nesuformuoti ir be atbrailų (brylių); plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai (įskaitant prapjautus cilindrinius ruošinius) iš veltinio | 30 | | Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš pintų ar kitokių bet kurių medžiagų juostelių, nesuformuoti ir be atbrailų (brylių) | 30 | | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš pintų ar kitokių bet kurių medžiagų juostelių, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | 65 |65.06 | Kiti galvos apdangalai, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | |01 | – Apsauginiai šalmai | 7 |09 | – Kiti | 65 | | Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai (įskaitant karkasus suglaudžiamiems cilindrams), snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams | 30 | | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, skėčius-palapines, sodo skėčius ir panašius skėčius) | 45 | | Lazdos (įskaitant lazdas kopimui ir lazdas-sėdynes), lazdelės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai | 25 | | Dirbinių, klasifikuojamų 66.01 arba 66.02 pozicijose, dalys, puošmenos ir priedai | 25 | | Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos, plunksnų dalys, pūkai ir jų dirbiniai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 05.07 pozicijoje, ir apdorotas plunksnas su tvirtais kotais bei plunksnų kotus) | 100 | | Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys; dirbiniai, pagaminti iš dirbtinių gėlių, lapų arba vaisių | 100 | | Žmonių plaukai, sušukuoti, ištempti, išbalinti arba kitu būdu apdoroti; vilna arba kiti gyvūnų plaukai, taip pat kitos tekstilės medžiagos, paruoštos perukų arba panašių dirbinių gamybai | 70 | | Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir panašūs dirbiniai iš žmonių arba iš gyvūnų plaukų arba iš tekstilės medžiagų; dirbiniai iš žmonių plaukų (įskaitant plaukų tinklelius) | 100 | | Apdoroti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų, įskaitant dirbinius iš aglomeruotų skalūnų | 35 | | Rankinio poliravimo akmenys, pustyklės, galąstuvai, šlifavimo akmenys ir panašūs dirbiniai, ir girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai (įskaitant šlifavimo, galandimo, poliravimo, pritrynimo arba tašymo ratus, galvutes, diskus ir antgalius) iš gamtinių akmenų (aglomeruotų arba neaglomeruotų), iš aglomeruotų gamtinių abrazyvų arba iš keramikos, su šerdimis, strypais, movomis, ašimis ir panašiomis dalimis iš kitų medžiagų, bet be rėminės konstrukcijos; tokių akmenų ir ratų segmentai ir kitos gatavos dalys iš gamtinio akmens (aglomeruoto arba neaglomeruoto), iš aglomeruotų gamtinių abrazyvų arba iš keramikos | 7 | | Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su tekstilės, popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti | 25 |68.08 | Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų (pavyzdžiui, iš naftos bitumo arba iš akmens anglių dervos pikio): | |09 | – Kiti | 35 | | Plokštės, plytelės, blokai ir panašūs dirbiniai iš augalinių pluoštų, iš medienos pluoštų, iš šiaudų arba iš drožlių ar medienos atliekų (įskaitant pjuvenas), aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais rišikliais | 35 |68.10 | Dirbiniai iš gipso medžiagų | |01 | – Statybai | 35 |02 | – Betono formoms | 80 |09 | – Kiti | 80 |68.12 | Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių medžiagų | |01 | – Statybai | 35 |02 | – Gofruoti lakštai stogams | 15 |09 | – Kiti | 80 |68.13 | Apdorotas asbestas ir jo dirbiniai (pavyzdžiui, asbesto plokštės, siūlai ir audiniai; asbesto drabužiai, tarpikliai), sutvirtinti arba nesutvirtinti, išskyrus klasifikuojamus 68.14 pozicijoje; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato, tokių mišinių dirbiniai | |01 | – Mašinų pakavimo priemonės iš apdoroto asbesto, mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto ir panašių medžiagų | 25 |09 | – Kiti | 25 | | Frikcinės medžiagos (segmentai, diskai, tarpikliai, juostelės, plokštės, ritiniai ir panašūs dirbiniai), skirti stabdžiams, sankaboms arba panašioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mineralinių medžiagų ir iš celiuliozės, kombinuoti arba nekombinuoti su tekstile arba su kitomis medžiagomis | 25 |68.16 | Dirbiniai iš akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų (įskaitant durpių dirbinius), nenurodyti kitoje vietoje: | |01 | – Namų apyvokos priemonės | 100 |03 | – Vazonai gėlėms sodinti (ištirpstantys žemėje) | 20 |09 | – Kiti | 80 | | Termoizoliacinės plytos, blokai, plytelės ir kiti termoizoliaciniai keramikos dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 69.01 pozicijoje | 14 | | Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybiniai keramikos dirbiniai, išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių | 14 | | Kiti ugniai atsparūs keramikos dirbiniai (pavyzdžiui, retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai, vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos ir strypai), išskyrus klasifikuojamus 69.01 pozicijoje | 14 | | Statybinės plytos (įskaitant grindų blokus, atramines arba užpildines tuščiavidures plytas ir panašius dirbinius): | 35 | | Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, atbrailos ir kiti statybiniai keramikos dirbiniai, įskaitant architektūrines puošybos detales | 35 | | Neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės | 35 | | Glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės | 35 | | Dirbiniai, skirti laboratorijoms, chemijos ar pramonės reikmėms; loveliai, vamzdeliai ir panašūs skysčių rinktuvai, naudojami žemės ūkyje; puodai, puodynės ir panašūs dirbiniai, naudojami prekėms gabenti arba pakuoti | 35 | | Kriauklės, praustuvės, bidės, unitazai, pisuarai, vonios ir panašūs santechnikos dirbiniai | 80 | | Stalo reikmenys ir kiti įprasti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys (įskaitant neglazūruotą dukart degtą porcelianą ir parianą) | 100 | | Stalo reikmenys ir kiti įprasti buities bei tualeto reikmenys iš kitų rūšių keramikos | 100 | | Kiti gaminiai | 70 | | Stiklo atliekos (duženos); stiklo masė (išskyrus optinį stiklą) | 18 | | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių, strypų arba vamzdžių pavidalą (išskyrus optinį stiklą) | 18 | | Neapdorotas lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas (įskaitant uždėtinį stiklą), stačiakampis | 18 | | Neapdorotas temptasis ar pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį stiklą), stačiakampis | 18 | | Lietinis, valcuotasis, temptasis arba pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį stiklą), stačiakampis, su šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdorotas: | 18 |70.07 | Lietinis, valcuotasis, temptasis arba pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį stiklą), supjaustytas pagal nurodytą formą, bet ne stačiakampis, arba išlenktas ar kitaip apdorotas (pavyzdžiui, apdorotomis briaunomis arba graviruotas), su šlifuotu arba nešlifuotu, poliruotu arba nepoliruotu paviršiumi; daugiavielis izoliacinis stiklas; švinu aptaisyti lango stiklai (vitražai) ir panašūs dirbiniai: | |09 | – Kiti | 50 |70.17 | Stiklo dirbiniai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms, graduoti arba negraduoti, kalibruoti arba nekalibruoti; stiklinės ampulės: | |01 | – Stiklinės ampulės | 35 |09 | – Kiti | 35 | | Optinis stiklas ir optinio stiklo elementai, išskyrus optiškai apdorotus elementus; ruošiniai stikliniams akinių lęšiams | 50 | | Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos, dalelės ir nuolaužos, ir panašūs smulkūs stiklo dirbiniai bei iš jų pagamintos stiklo prekės; stiklo kubeliai ir stiklo lėkštutės, su pagrindu arba be pagrindo, mozaikoms ir panašioms puošybos reikmėms; stiklinės akys, įskaitant žaislines, bet išskyrus žmonėms skirtus protezus; papuošalai ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš degtuvu apdoroto stiklo; stiklo grūdeliai | 100 |70.20 | Stiklo pluoštai (įskaitant stiklo vatą), verpalai, audiniai ir jų dirbiniai: | |10 | – Verpalai, gijos ir pusverpaliai | 20 |20 | – Audiniai, įskaitant siaurus audinius | 30 |– Kiti | |31 | – Stiklo pluoštas, neverptas, įskaitant foliją ar dribsnius | 35 |32 | – Skirti izoliacijai | 35 |39 | – Kiti | 35 |70.21 | Kiti stiklo dirbiniai: | |01 | – Plūdės žvejybos tinklams | 2 |09 | – Kiti | 70 | | Perlai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neįtvirtinti, neaptaisyti ir nesuverti (išskyrus nesurūšiuotus perlus, laikinai suvertus gabenimo patogumui) | 20 |71.02 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys neapdoroti, pjaustyti ar kitaip apdoroti, tačiau neįtvirtinti, neaptaisyti ir nesuverti (išskyrus nesurūšiuotus, laikinai suvertus gabenimo patogumui): | |10 | – Neapdoroti deimantai, nesurūšiuoti | 20 |20 | – Surūšiuoti pramoniniai deimantai, apdoroti arba neapdoroti | 20 |30 | – Surūšiuoti deimantai, išskyrus pramoninius deimantus, neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti | 20 |40 | – Kiti deimantai | 20 |50 | – Kiti brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys | 20 | | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, neapdoroti, pjaustyti arba kitaip apdoroti, neįtvirtinti, neaptaisyti ir nesuverti (išskyrus nesurūšiuotus akmenis, laikinai suvertus gabenimo patogumui) | 20 | | Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai | 20 |71.05 | Sidabras, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina, neapdorotas arba pusiau apdorotas: | |10 | – Neapdorotas | 20 |20 | – Kiti | 20 | | Plakiravimas sidabru, neapdorotas arba pusiau apdorotas | 20 |71.07 | Auksas, įskaitant auksą, padengtą platina, neapdorotas arba pusiau apdorotas: | |– Neskirtas monetoms kaldinti: | |11 | – Aukso luitai | 20 |19 | – Kiti | 20 |20 | – Skirtas monetoms kaldinti | 20 | | Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti arba pusiau apdoroti | 20 |71.09 | Platina ir kiti platinos grupės metalai, neapdoroti arba pusiau apdoroti | |10 | – Platina ir platinos lydiniai, neapdoroti | 20 |20 | – Kiti platinos grupės metalai ir jų lydiniai, neapdoroti | 20 |30 | – Platina ir kiti platinos grupės metalai bei jų lydiniai, pusiau apdoroti | 20 | | Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti arba pusiau apdoroti | 20 |71.11 | Auksakalystės, sidabrakalystės ir juvelyrinių dirbinių gamybos tauriųjų metalų sąšlavos, liekanos, nuograndos ir kitos atliekos ir laužas: | |10 | – Aukso, išskyrus sąšlavas, kurių sudėtyje yra kitų tauriųjų metalų | 20 |20 | – Kiti | 20 |71.13 | Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, išskyrus prekes, klasifikuojamas 71.12 pozicijoje | |01 | – Sidabriniai arba sidabru plakiruoti peiliai, šaukštai ir panašūs dirbiniai | 60 |09 | – Kiti | 60 |71.14 | Kiti gaminiai iš tauriojo metalo arba plakiruoti tauriuoju metalu | |01 | – Techniniams tikslams | 35 |09 | – Kiti | 60 | | Gaminiai iš gamtinių perlų, brangakmenių ar pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) arba kuriuose yra gamtinių perlų, brangakmenių ar pusbrangių akmenų | 60 | | Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba panašių formų pavidalą | 2 |73.02 | Ferolydiniai | |10 | – Feromanganas | 2 |20 | – Ferosilicis | 2 |30 | – Kiti | 2 |73.03 | Geležies arba plieno atliekos ir metalo laužas | |10 | – Ketaus | 2 |20 | – Plieno lydinių | 2 |30 | – Kiti | 2 | | Geležies arba plieno abrazyvai, apvalūs arba kampuoti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti; geležies arba plieno granulės | 2 |73.05 | Geležies arba plieno milteliai; purtni geležis arba purtnus plienas | |10 | – Geležies arba plieno milteliai, įskaitant purtnios geležies miltelius | 2 |20 | – Purtni geležis arba purtnus plienas, ne miltelių pavidalo | 2 |73.06 | Geležies ir plieno strypai ir įlaidiniai poliai; laužo liejinių, blokų, luitų ir panašaus pavidalo | |10 | – Strypai ir įlaidiniai poliai; blokų, luitų ir panašaus pavidalo | 2 |20 | – Laužo liejiniai | 2 | | Geležies arba plieno bliumai, strypai, sliabai ir plokščių bliumai (įskaitant alavuotuosius strypus); geležies ir plieno gabalai, grubiai suformuoti kalimo būdu | 2 | | Geležies arba plieno ritiniai, skirti pervynioti | 2 | | Universalios geležies arba plieno plokštės | 2 |73.10 | Geležies arba plieno strypai ir juostos (įskaitant vielos gamybai skirtus strypus), po karštojo valcavimo, kalimo, karšto išspaudimo (ekstruzijos), šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (įskaitant precizinius); tuščiaviduriai strypai, naudojami gręžimui: | |– Vielos gamybai skirti strypai: | |11 | – Vielos gamybai skirti strypai, kurių storis didesnis kaip 6 mm | 7 |12 | – Strypai betono armatūrai, 13 mm storio ir plonesni: | 35 |13 | – Vielos gamybai skirti strypai, 6 mm storio ir plonesni | |– Naudojami vinių gamybai; turi atitikti vėlesnį Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 7 |– Kiti | 25 |19 | – Kiti | 2 |– Strypai ir juostos (išskyrus vielos gamybai skirtus strypus), po karštojo valcavimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti | |21 | – Strypai betono armatūrai: | 35 |29 | – Kiti | 2 |– Kiti: | |31 | – Tuščiaviduriai strypai, naudojami gręžimui | 25 |39 | – Kiti | 2 |73.11 | Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba plieno, po karštojo valcavimo, kalimo, karšto išspaudimo (ekstruzijos), šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos; lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų: | |10 | – "U", "I" arba "H" formos specialieji profiliai, kurių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti | 2 |20 | – "U", "I" arba "H" formos specialieji profiliai, kurių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, po kalimo toliau neapdoroti | 2 |30 | – Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, po karštojo valcavimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti | 2 |40 | – Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti | 2 |50 | – Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 2 |60 | – Lakštinės atraminės konstrukcijos | 2 |73.12 | – Lankai ir juostos iš geležies ar plieno, po karštojo valcavimo arba šaltojo valcavimo | 2 |73.13 | Lakštai ir plokštės iš geležies ar plieno, po karštojo valcavimo arba šaltojo valcavimo: | |10 | – Po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,75 mm | 2 |20 | – Po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 4,75 mm | 2 |30 | – Po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 3 mm | 2 |– Kiti: | |51 | – Gofruoti lakštai (stogams dengti) | 15 |59 | – Kiti | 7 |73.14 | Geležinė arba plieninė viela, padengta arba nepadengta, bet be izoliacijos: | |01 | – Suvirinimui naudojama viela | 7 |02 | – Viela, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm | 18 |09 | – Kita | 18 |73.15 | Legiruotasis plienas ir daugiaanglis plienas, 73.06–73.14 pozicijose nurodytų formų: | |10 | – Daugiaanglio plieno liejiniai | 2 |11 | – Nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno liejiniai | 2 |12 | – Kito legiruotojo plieno liejiniai | 2 |13 | – Daugiaanglio plieno bliumai, strypai, sliabai, plokščių bliumai (įskaitant alavuotuosius strypus) ir gabalai, grubiai suformuoti kalimo būdu | 2 |14 | – Nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno bliumai, strypai, sliabai, plokščių bliumai (įskaitant alavuotuosius strypus) ir gabalai, grubiai suformuoti kalimo būdu | 2 |15 | – Kito legiruotojo plieno bliumai, strypai, sliabai, plokščių bliumai (įskaitant alavuotuosius strypus) ir gabalai, grubiai suformuoti kalimo būdu | 2 |20 | – Daugiaanglio plieno ritiniai, skirti pervynioti | 2 |21 | – Nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno ritiniai, skirti pervynioti | 2 |22 | – Kito legiruotojo plieno ritiniai, skirti pervynioti | 2 |30 | – Vielos gamybai skirti strypai iš daugiaanglio plieno | 2 |31 | – Vielos gamybai skirti strypai iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno | 2 |32 | – Vielos gamybai skirti strypai iš kito legiruotojo plieno | 2 |40 | – Daugiaanglio plieno strypai ir juostos (išskyrus vielos gamybai skirtus strypus) ir tuščiaviduriai strypai, naudojami gręžimui | 2 |41 | – Nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno strypai ir juostos (išskyrus vielos gamybai skirtus strypus) ir tuščiaviduriai strypai, naudojami gręžimui | 2 |42 | – Kito legiruotojo plieno strypai ir juostos (išskyrus vielos gamybai skirtus strypus) ir tuščiaviduriai strypai, naudojami gręžimui | 2 |50 | – Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš daugiaanglio plieno | 2 |51 | – Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno | 2 |52 | – Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno | 2 |60 | Universaliosios plokštės | 2 |61 | – Lakštai ir plokštės iš daugiaanglio plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,75 mm | 2 |62 | – Lakštai ir plokštės iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,75 mm | 2 |63 | – Lakštai ir plokštės iš kito legiruotojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,75 mm | 2 |64 | – Lakštai ir plokštės iš daugiaanglio plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 4,75 mm | 2 |65 | – Lakštai ir plokštės iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 4,75 mm | 2 |66 | – Lakštai ir plokštės iš kito legiruotojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 4,75 mm | 2 |67 | – Lakštai ir plokštės iš daugiaanglio plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 3 mm | 2 |68 | – Lakštai ir plokštės iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 3 mm | 2 |69 | – Lakštai ir plokštės iš kito legiruotojo plieno, po valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 3 mm | 2 |70 | – Kiti lakštai ir plokštės iš daugiaanglio plieno | 2 |71 | – Kiti lakštai ir plokštės iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno | 2 |72 | – Kiti lakštai ir plokštės iš kito legiruotojo plieno | 2 |80 | – Lankai ir juostos iš daugiaanglio plieno | 2 |81 | – Lankai ir juostos iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno | 2 |82 | – Lankai ir juostos iš kito legiruotojo plieno | 2 |90 | – Viela iš daugiaanglio plieno | 2 |91 | – Viela iš nerūdijančio plieno arba nelydžiojo plieno | 2 |92 | – Viela iš kito legiruotojo plieno | 2 |73.16 | Geležinkelių ir tramvajaus kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, kryžmės, krumpliniai bėgiai, pabėgiai, sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės: | |10 | – Bėgiai | 10 |20 | – Kiti | 10 | | Vamzdžiai ir vamzdeliai iš ketaus | 35 |73.18 | Vamzdžiai ir vamzdeliai bei jų ruošiniai iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno, išskyrus didelio slėgio vandentiekio ir elektros vamzdynų vamzdžius: | |– Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai; vamzdžių ir vamzdelių ruošiniai: | |11 | – Vamzdeliai, skirti kalimui, turi atitikti vėlesnį Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 2 |19 | – Kiti: | |– Vamzdžių ir vamzdelių ruošiniai | 25 |– Kiti | 35 |– Kiti | |21 | – Vamzdeliai, skirti kalimui; turi atitikti vėlesnį Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 2 |22 | – Vamzdžiai elektros laidų tiesimui | 25 |29 | – Kiti | 35 | | Didelio slėgio vandentiekio ir elektros vamzdynų vamzdžiai iš plieno, sutvirtinti arba nesutvirtinti | 35 |73.20 | Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš geležies ar plieno: | |01 | – Didelio slėgio vamzdynų vamzdžiams; turi atitikti vėlesnį Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 25 |– Kiti: | |02 | – Iš ketaus | 25 |03 | – Iš nerūdijančio plieno | 25 |09 | – Kiti | 25 |73.23 | Statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos iš geležies arba plieno lakštų ar plokščių, paprastai naudojamos prekėms gabenti ar pakuoti: | |02 | – Pieno bidonai, 10 l ar didesnės talpos | 10 | | Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno | 25 |73.25 | Suvyta viela, kabeliai, takelažas, lynai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno vielos, išskyrus izoliuotus elektros kabelius: | |01 | – Vieliniai lynai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,5 cm | 20 |02 | – Vieliniai lynai, kurių skersmuo didesnis kaip 0,5 cm | 2 |09 | – Kiti | 35 | | Spygliuota viela iš geležies arba iš plieno; išlenkti lankai arba vienguba plokščia viela, spygliuota arba nespygliuota, ir laisvai supinta dviguba viela, tinkama naudoti aptvarams, iš geležies arba iš plieno | 15 |73.27 | Tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audinius ir panašias medžiagas, iš geležinės arba plieninės vielos; prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš geležies arba iš plieno: | |01 | – Tinklai betonui sutvirtinti | 35 |02 | – Vieliniai tinklai (taip pat padengti plastiku), kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm (BWG 13) | 10 |03 | – Audinys | 20 |04 | – Prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai | 14 |09 | – Kiti | 20 |73.29 | Grandinės ir jų dalys iš geležies arba iš plieno: | |01 | – Grandinės, kurių grandžių skerspjūvio matmuo didesnis kaip 10 mm | 4 |02 | – Apsaugos nuo slydimo grandinės, apsauginės grandinės ir jų dalys, skirtos kelių transporto priemonėms ir įrangai | 35 |03 | – Transmisijos grandinės mechanizmams | 25 |09 | – Kiti | 25 | | Inkarai, kobiniai ir jų dalys iš geležies arba iš plieno | 4 | | Varžtai ir veržlės (įskaitant varžto galvutes ir sraigto kakliukus), su sriegiais ar be sriegių, su sriegikliais ar be sriegiklių, sraigtai (įskaitant įsukamus kablius ir įsukamus žiedus), kniedės, pleištai, kaiščiai ir panašūs dirbiniai iš geležies ar plieno; poveržlės, įskaitant spyruoklines poveržles, iš geležes ar plieno | 25 | | Rankų darbui skirtos siuvamosios adatos (įskaitant siuvinėjimą), kiliminės adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai ir panašūs dirbiniai, ir siuvinėjamosios adatos (stiletai) iš geležies arba iš plieno: | 50 |73.34 | Smeigtukai (išskyrus skrybėlaitės smeigtukus ir kitus dekoratyvinius smeigtukus), plauktų segtukai, spaustukai plaukams garbanoti ir panašūs dirbiniai iš geležies arba plieno: | |01 | – Siuvėjo smeigtukai | 50 |09 | – Kiti | 50 |73.35 | Spyruoklės ir lingių plokštės iš geležies arba iš plieno: | |01 | – Baldams | 35 |09 | – Kitos | 35 |73.36 | Krosnys (įskaitant virykles su papildomais centrinio šildymo katilais), krosnys-viryklės, viryklės, židiniai, krosnelės ir kiti šildytuvai, dujų degikliai, plokšti šildytuvai su degikliais, skalbinių virinimo katilai su židiniais ir panašūs neelektriniai buitiniai įtaisai ir jų dalys iš geležies arba iš plieno: | |– Virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai: | |11 | – Krosnys-viryklės ir krosnys, kūrenamos anglimi ir kitu kietu kuru | 35 |12 | – Krosnys-viryklės ir krosnys, kūrenamos skystu kuru | 35 |13 | – Dujinės krosnys-viryklės ir krosnys | 35 |14 | – Plokšti šildytuvai | 35 |20 | – Kiti įtaisai | 35 |30 | – Dalys | 35 |73.38 | Namų apyvokos reikmenys, santechnikos įranga ir tokių reikmenų ir įrangos dalys iš geležies arba iš plieno; geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno: | |– Namu apyvokos reikmenys ir jų dalys; geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai: | |11 | – Iš nerūdijančio plieno | 100 |12 | – Geležies arba plieno vata | 25 |19 | – Kiti | 100 |– Santechnikos įranga ir jos dalys: | |23 | – Slaugymui ir medicinos tikslais naudojami gaminiai | 35 |29 | – Kiti | 80 |73.40 | Kiti geležies ar plieno gaminiai | |10 | – Neapdoroti geležies liejiniai | 7 |20 | – Neapdoroti plieno liejiniai | 7 |30 | – Neapdoroti kaltiniai ar štampuoti geležies ar plieno gaminiai | 7 |– Kiti: | |47 | – Stulpai tvoroms | 10 |50 | – Gaminiai, skirti laivams | 25 |52 | – Kabelių movos | 25 |53 | – Katilų kaminai, katilų ir kitų slėginių indų dangčiai | 7 |54 | – Šepečių laikikliai | 70 |56 | – Spaustukai ir gnybtukai plastikinėms, guminėms, tekstilinėms ir panašioms žarnoms; pavarų diržų ir konvejerių juostų fiksavimo įtaisai | 70 |59 | – Kiti | 70 |74.01 | Vario šteinai; neapdorotas varis (rafinuotas arba nerafinuotas); vario atliekos ir laužas: | |10 | – Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis) | 4 |20 | – Vario atliekos ir laužas | 4 |30 | – Neapdorotas varis | 4 |40 | – Rafinuotasis varis, įskaitant vario lydinius | 4 | | Ligatūros | 4 |74.03 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš vario; vario viela: | |01 | – Strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela | 15 |03 | – Viela suvirinimui | 7 | | Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm | 4 |74.05 | Varinė folija (su įspaudais arba be įspaudų, supjaustyta arba nesupjaustyta pagal nurodytus matmenis, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio): | |01 | – Varinė folija radiatoriaus vamzdeliams ir spausdintinėms grandinėms | 7 |09 | – Kita | 25 | | Vario milteliai ir žvyneliai | 4 |74.07 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš vario; tuščiaviduriai vario strypai: | |01 | – Padengti fosforine bronza, neapdoroti | 4 |09 | – Kiti | 25 | | Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš vario | 25 | | Suvyta viela, kabeliai, takelažas, lynai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs dirbiniai iš varinės vielos, išskyrus izoliuotus elektros kabelius | 35 | | Tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audinius ir panašias medžiagas (įskaitant transporterių juostas), iš varinės vielos; prakirtinėti išplėstiniai vario lakštai: | |– Prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai: | 14 |– Kiti | 20 | | Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, kabės, vinys su kabliukais, sąvaros su vinimis, smeigės, smaigčiai, braižybos smeigtukai iš vario arba geležies ar plieno su varinėmis galvutėmis (įskaitant varžto galvutes ir sraigto kakliukus), su sriegiais ar be sriegių, su sriegikliais ar be sriegiklių, sraigtai (įskaitant įsukamus kablius ir įsukamus žiedus), kniedės, pleištai, kaiščiai ir panašūs dirbiniai iš vario; poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) iš vario: | 25 | | Varinės spyruoklės | 25 | | Variniai neelektriniai buitiniai virimo, kepimo arba šildymo įrenginiai bei jų dalys | 70 |74.18 | Namų apyvokos reikmenys, santechnikos įranga ir tokių reikmenų ir įrangos dalys iš vario: | |10 | – Namų apyvokos reikmenys ir jų dalys | 100 |20 | – Santechnikos įranga ir jos dalys | 80 |74.19 | Kiti gaminiai iš vario: | |02 | – Laivams skirti gaminiai | 25 |04 | – Kiti gaminiai iš vario ir vario lydinių, grubiai suformuoti, bet toliau neapdoroti | 7 |06 | – Grandinės ir jų dalys | 60 |09 | – Kiti | 70 |75.01 | Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis (išskyrus elektrolitinio dengimo anodus); nikelio atliekos ir laužas: | |10 | – Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai | 4 |20 | – Nikelio atliekos ir laužas | 4 |30 | – Neapdorotas nikelis | 4 |75.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nikelio; nikelio viela | |01 | – Strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela | 15 | | Apdorotos nikelio plokštės, lakštai, ir juostelės; nikelio folija; nikelio milteliai ir žvyneliai | 4 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš nikelio; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš nikelio | 25 | | Elektrolitinio dengimo anodai iš nikelio, apdoroti arba neapdoroti, įskaitant pagamintus elektrolizės būdu | 4 |75.06 | Kiti gaminiai iš nikelio: | |02 | – Santechnikos įranga | 80 |03 | – Namų apyvokos reikmenys | 100 |09 | – Kiti | 70 |76.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš aliuminio; aliuminio viela | |01 | – Strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela suvirinimui | 7 |09 | – Kiti | 15 |76.03 | Apdorotos aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės: | |01 | – Gofruotos arba suformuotos plokštės statybai | 15 | | Aliumininė folija (su įspaudais arba be įspaudų, supjaustyta arba nesupjaustyta pagal nurodytus matmenis, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,20 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio): | |– Pieno butelių dangteliams | 14 |– Kita | 25 | | Aliuminio milteliai ir žvyneliai | 4 |76.06 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš aliuminio; tuščiaviduriai aliuminio strypai: | |01 | – Profiliniai vamzdžiai apdorojimui; turi atitikti vėlesnį Finansų ministerijos apibrėžimą ir sprendimą | 4 |09 | – Kiti | 25 | | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš aliuminio | 25 |76.10 | Statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos iš aliuminio (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), paprastai naudojamos prekėms gabenti ar pakuoti: | |01 | – Pieno bidonai, 10 l arba didesnės talpos | 10 |03 | – Išardomi vamzdžiai | 25 | | Aliuminio talpyklos suspaustoms ar suskystintoms dujoms | 25 | | Suvyta viela, kabeliai, takelažas, lynai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs dirbiniai iš aliumininės vielos, išskyrus izoliuotus elektros laidus ir kabelius | 35 |76.15 | Namų apyvokos reikmenys, santechnikos įranga ir tokių reikmenų ir įrangos dalys iš aliuminio: | |10 | – Namų apyvokos reikmenys ir jų dalys | 100 |20 | – Santechnikos įranga ir jos dalys | 80 |76.16 | Kiti aliuminio gaminiai: | |01 | – Plūdės tinklams | 2 |04 | – Vinys, smeigtukai ir panašūs gaminiai | 25 |05 | – Laivams skirti gaminiai | 25 |06 | – Anodai | 4 |08 | – Gaminiai iš aliuminio, grubiai suformuoti, bet toliau neapdoroti | 7 |– Tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audinius ir panašūs gaminiai: | |13 | – Vieliniai tinklai (taip pat padengti plastiku), kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm (BWG 13) | 20 |14 | – Audinys | 35 |15 | – Kiti | 35 |16 | – Prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai | 14 |19 | – Kiti | 70 |77.01 | Neapdorotas magnis; magnio atliekos (išskyrus vienodo dydžio drožles) ir laužas | |10 | – Magnio atliekos ir laužas | 11 |20 | – Neapdorotas magnis | 11 | | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš magnio; magnio viela; apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš magnio; magnio folija; vienodo dydžio drožlės, milteliai ir žvyneliai; vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš magnio; tuščiaviduriai magnio strypai; kiti magnio gaminiai: | |– Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš magnio; magnio viela; apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš magnio; magnio folija; vienodo dydžio drožlės, milteliai ir žvyneliai; vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš magnio; tuščiaviduriai magnio strypai | 25 |– Kiti | 35 |77.04 | Berilis, apdorotas arba neapdorotas ir berilio dirbiniai: | |10 | – Neapdorotas berilis; berilio atliekos ir laužas | 35 |20 | – Apdorotas berilis ir berilio dirbiniai | 35 |78.01 | Neapdorotas švinas (įskaitant sidabringąjį šviną); švino atliekos ir laužas | |10 | – Švino atliekos ir laužas | 4 |20 | – Nerafinuotasis švinas | 4 |30 | – Rafinuotasis švinas, išskyrus švino lydinius | 4 |40 | – Švino lydiniai | 4 |78.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš švino; švino viela: | |01 | – Strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela: | 15 | | Apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš švino | 4 |78.04 | Švino folija (su įspaudais arba be įspaudų, supjaustyta arba nesupjaustyta pagal nurodytus matmenis, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios svoris ne didesnis kaip 1700 g/m2 (neįskaitant jokio pagrindo storio); švino milteliai ir žvyneliai: | |01 | – Milteliai | 4 |09 | – Kiti | 25 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš švino; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai, jungės (flanšai) ir S formos alkūnės) iš švino | 25 |78.06 | Kiti švino dirbiniai: | |02 | – Laivams skirti gaminiai | 25 |09 | – Kiti | |– Išardomi vamzdžiai | 25 |– Kiti | 35 |79.01 | Neapdorotas cinkas; cinko atliekos ir laužas: | |10 | – Cinko atliekos ir laužas | 4 |20 | – Neapdorotas cinkas | 4 |79.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš cinko; cinko viela: | |01 | – Strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela | 7 |79.03 | Apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš cinko; cinko folija; cinko milteliai ir žvyneliai: | |10 | – Apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš cinko; cinko folija | 4 |20 | – Cinko milteliai, dulkės (mėlynieji milteliai) ir žvyneliai | 4 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš cinko; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš cinko | 25 |79.06 | Kiti cinko dirbiniai | |01 | – Vinys, smeigtukai ir panašūs gaminiai | 35 |02 | – Santechninė įranga | 80 |03 | – Namų apyvokos reikmenys | 100 |04 | – Anodai | 4 |05 | – Statybai skirti gaminiai | 60 |09 | – Kiti | |– Išardomi vamzdžiai | 25 |– Kiti | 35 |80.01 | Neapdorotas alavas; alavo atliekos ir laužas: | |10 | – Alavo atliekos ir laužas | 4 |20 | – Neapdorotas alavas | 4 |80.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš alavo; alavo viela: | |01 | – Strypai, juostos (įskaitant litavimui naudojamą alavą), kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | 4 |02 | – Viela | 15 | | Apdorotos plokštės, lakštai ir juostelės iš cinko | 4 | | Alavo folija (su įspaudais arba be įspaudų, supjaustyta arba nesupjaustyta pagal nurodytus matmenis, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios svoris ne didesnis kaip 1 kg/m2 (neįskaitant jokio pagrindo storio); alavo milteliai ir žvyneliai: | 4 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų ruošiniai iš alavo; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, antvamzdžiai ir jungės (flanšai)) iš alavo | 25 |80.06 | Kiti alavo dirbiniai | |01 | – Išardomi vamzdžiai | 25 |02 | – Namų apyvokos reikmenys | 100 |09 | – Kiti | 35 |81.01 | Volframas, neapdorotas arba apdorotas, ir jo dirbiniai: | |10 | – Neapdorotas volframas; volframo atliekos ir laužas | 11 |20 | – Apdorotas volframas ir jo dirbiniai | 11 |81.02 | Molibdenas, neapdorotas arba apdorotas, ir jo dirbiniai: | |10 | – Neapdorotas molibdenas; molibdeno atliekos ir laužas | 11 |20 | – Apdorotas molibdenas ir jo dirbiniai | 11 |81.03 | Tantalas neapdorotas arba apdorotas, ir jo dirbiniai: | |10 | – Neapdorotas tantalas; tantalo atliekos ir laužas | 11 |20 | – Apdorotas tantalas ir jo dirbiniai | 11 |81.04 | Kiti netaurieji metalai, neapdoroti arba apdoroti, ir jų dirbiniai; kermetai (metalo keramika), neapdoroti arba apdoroti, ir jų dirbiniai: | |10 | – Urano, kuriame sumažintas U 235 arba torio atliekos ir laužas; tokie metalai, neapdoroti arba apdoroti, ir jų dirbiniai | 11 |20 | – Šioje pozicijoje klasifikuojamų metalų arba kermetų atliekos ir laužas, išskyrus klasifikuojamą 10 subpozicijoje; neapdoroti šioje pozicijoje klasifikuojami metalai, išskyrus klasifikuojamus 10 subpozicijoje; neapdoroti kermetai (metalo keramika) | 11 |30 | – Apdoroti šioje pozicijoje klasifikuojami metalai, išskyrus klasifikuojamus 10 subpozicijoje, iš šių metalų dirbiniai; apdoroti kermetai (metalo keramika) ir kermetų dirbiniai | 11 |82.01 | Rankiniai įrankiai: kastuvai, semt, kirtikliai, kapliai, šakės ir grėbliai; kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo įrankiai; dalgiai, pjautuvai, šienapjovių peiliai, gyvatvorių žirklės, medienai perskelti naudojami pleištai ir kiti įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje: | |01 | – Dalgiai ir jų pjaunamosios dalys | 14 |09 | – Kiti | 25 | | Pjūklai (nemechaniniai) ir rankinių bei automatinių pjūklų pjaunamosios dalys (įskaitant bedantes pjūklų pjaunamąsias dalis) | 7 |82.03 | Rankiniai įrankiai: plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiareples), žnyplės, pincetai, metalo žirklės, žirklės varžtams karpyti ir panašūs įrankiai; , skylmušiai; vamzdžių karpymo įtaisai; veržliarakčiai (neįskaitant veržliarakčių-sriegiklių); dildės ir brūžikliai: | |10 | – Veržliarakčiai | 7 |20 | – Dildės ir brūžikliai | 7 |30 | – Kiti | 7 | | Rankiniai įrankiai (įskaitant deimantinius stiklo rėžtuvus), nenurodyti kitoje šio skirsnio pozicijoje; litavimo lempos, priekalai; spaustuvai ir veržtuvai, išskyrus staklių reikmenis ir detales; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandimo) diskai su rėmais ir (su rankine arba su kojine pavara): | 7 | | Rankinių įtaisų, staklių arba rankinių įrankių su varikliu (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, pjovimo, tekinimo, šlifavimo, išdrožimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) (matricas) štampus, uolienų gręžimo įrankius: | 7 | | Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės | 7 | | Įrankių antgaliai ir plokštės, strypai ir panašūs įrankių antgaliams naudojami gaminiai, nepritaisyti, iš sukepintų metalų karbidų (pavyzdžiui, volframo, molibdeno arba vanadžio karbidų) | 7 | | Kavamalės, mėsmalės, sulčių spaudyklės ir kiti mechaniniai prietaisai, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, naudojami buityje maisto produktams arba gėrimams paruošti, patiekti arba tam tikroms jų savybėms išlaikyti | 70 |82.09 | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 82.06 pozicijoje, ir jų geležtės: | |01 | – Stalo peiliai | 100 |02 | – Geležtės | 25 |09 | – Kiti | 100 |82.11 | Skustuvai ir skustuvų peiliukai (įskaitant juostų arba kitokio pavidalo skustuvų peiliukų ruošinius): | |01 | – Skustuvai | 25 |09 | – Kiti | 100 |82.12 | Žirklės (įskaitant siuvėjų žirkles) bei jų geležtės | |01 | – Avikirpės, žirklės silkėms doroti bei jų geležtės | 25 |09 | – Kitos | 70 |82.13 | Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, sodo žirklės, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų kirviai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles): | |01 | – Elektrinių plaukų kirpimo mašinėlių peiliukai, skalpeliai ir avikirpių šukos; sodo žirklės medžių šakoms karpyti | 25 |09 | – Kiti | 70 | | Šaukštai, šakutės, įrankiai žuviai valgyti, sviesto peiliai, samčiai ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai: | 100 | | Gaminių, klasifikuojamų 82.09, 82.13 arba 82.14 pozicijose, kotai iš netauriųjų metalų | 25 |83.01 | Įleidžiamosios ir pakabinamosios spynos (raktinės, kodinės arba elektrinės) ir jų dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų; rėminės konstrukcijos su spynomis rankinėms, lagaminams ir panašiems gaminiams, ir tokių konstrukcijų dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų; visų pirmiau išvardytų dirbinių raktai, pagaminti iš netauriųjų metalų: | |01 | – Spynos su spragtuku | 30 |02 | – Pakabinamosios spynos | 30 |03 | – Raktinės spynos baldams ir durims | 30 |04 | – Raktai ir raktų ruošiniai | 30 |05 | – Automobiliams ir kitoms transporto priemonėms | 30 |09 | – Kiti | 30 |83.02 | Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, dėžių ir panašių dirbinių tvirtinimo ir montavimo įtaisai, aptaisai bei panašūs netauriųjų metalų dirbiniai (įskaitant automatines durų sklendes); skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai: | |01 | – Spynos, vyriai ir lankstai, kitur nenurodyti | 30 |02 | – Kiti tvirtinimo ir montavimo įtaisai ir aptaisai, skirti baldams | 30 |03 | – Kiti tvirtinimo ir montavimo įtaisai ir aptaisai, skirti automobiliams ir kitoms transporto priemonėms | 30 |09 | – Kiti | 30 |83.03 | Seifai, šarvuotos arba sutvirtintos vertybių saugyklos, vertybių saugyklų aptaisymas ir durys, dėžės, skirtos pinigams arba dokumentams saugoti, ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai: | |09 | – Kiti | 100 | | Bylų dėžės, lentynos, dėžės rūšiavimui, popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai ir panašūs biuro arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus, klasifikuojamus 94.03 pozicijoje | 100 |83.05 | Segtuvų, bylų arba raštinės knygų aptaisai, pagaminti iš netauriųjų metalų; raštinės sąvaržėlės, spaustukai, juostinės sąsagėlės, žymėjimo kortelės ir panašūs biuro reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų: | |01 | – Segtuvų, raštinės knygų ir panašių gaminių aptaisai | 30 |02 | – Juostinės sąsagėlės | 30 |09 | – Kiti | 50 |83.06 | – Statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai, naudojami patalpose; fotografijų, paveikslų ir panašūs rėmai, pagaminti iš netauriųjų metalų; veidrodžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų: | |09 | – Kiti | 100 |83.07 | – Šviestuvai ir apšvietimo įranga ir jos dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų (išskyrus jungiklius, elektros šviestuvų laikiklius, elektros šviestuvus transporto priemonėms, šviestuvus su elektros baterijomis arba magnetomis ir kitus gaminius, klasifikuojamus 85 skirsnyje, išskyrus 85.22 poziciją): | |01 | – Lempos plūdurams ir jų dalys | 11 |02 | – Navigaciniai žibintai | 25 |03 | – Operacinės lempos | 35 | | Lankstūs vamzdžiai ir vamzdeliai, pagaminti iš netauriųjų metalų | 25 | | Drabužių, kelionės reikmenų, rankinių arba kitų tekstilės arba odos dirbinių sąsagos, rėminės konstrukcijos su sąsagomis rankinėms ir panašiems dirbiniams, sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų: | |– Karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų: | 50 |– Kiti | 10 | | Neelektriniai varpai ir gongai iš netauriųjų metalų ir jų dalys iš netauriųjų metalų | 80 |83.13 | Kamščiai, karūniniai kamščiai, butelių gaubteliai ir dangteliai, volės (dideli kamščiai), plombos, dėžių kampų apsaugos ir kiti pakavimo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų: | |01 | – Volės (dideli kamščiai) (taip pat su sriegiais), volių aptaisai | 21 |04 | – Pieno butelių gaubteliai ir dangčiai "skyr" (fermentuoto nugriebto pieno) talpoms | 14 |09 | – Kiti | 50 | | Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs netauriųjų metalų arba metalų karbidų produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis, tinkami litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu, suvirinimui arba metalų ar metalų karbidų nusodinimui; purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai, pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų metalų miltelių: | 7 |84.01 | Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai: | |10 | – Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai ir perkaitinto vandens katilai | 18 |20 | – Dalys | 18 |84.02 | Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 84.01 pozicijoje (pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai, dujų rekuperatoriai ir panašūs įtaisai); vandens garų ir kitų garų jėgainių kondensatoriai: | |10 | – Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 84.01 pozicijoje ir vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai | 18 |20 | – Dalys | 18 | | Generatorinių dujų ir vandens dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų; acetileno dujų generatoriai (vandens proceso) ir panašūs dujų generatoriai, su dujų valymo įrenginiais arba be jų: | 7 |84.05 | Vandens garų arba kitos garų jėgainės, su katilais arba be katilų: | |10 | – Garų jėgainės | 7 |20 | – Dalys | 7 |84.06 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai: | |– Varikliai, skirti transporto priemonėms, klasifikuojamoms 87 skirsnyje: | |31 | – Benzino varikliai ir kiti varikliai su kibirkštiniu uždegimu | 25 |– Dyzeliniai varikliai ir stūmokliniai varikliai su slėginiu uždegimu: | |32 | – mažiau kaip 100 arklio jėgų DIN | 25 |33 | – nuo 100 iki 399 arklio jėgų DIN | 25 |40 | – Pakabinamieji laivų varikliai | 25 |– Laivų varikliai, išskyrus pakabinamuosius: | |51 | – Benzino varikliai ir kiti varikliai su kibirkštiniu uždegimu | 25 |– Dyzeliniai varikliai ir stūmokliniai varikliai su slėginiu uždegimu: | |52 | – mažiau kaip 100 arklio jėgų DIN | 25 |53 | – nuo 100 iki 399 arklio jėgų DIN | 25 |– Kiti varikliai: | |61 | – mažiau kaip 100 arklio jėgų DIN | 25 |62 | – nuo 100 iki 399 arklio jėgų DIN | 25 |69 | – Kiti | 25 |70 | – 31–69 subpozicijose klasifikuojamų variklių dalys | 25 |84.07 | Hidrauliniai varikliai ir jėgainės(įskaitant vandens rautus ir hidraulines turbinas): | |10 | – Hidraulinės turbinos | 25 |20 | – Kiti hidrauliniai varikliai ir jėgainės | 25 |30 | – Reguliatoriai; dalys | 25 |84.08 | Kiti varikliai ir jėgainės: | |– Kitos dujų turbinos: | |31 | – Dujų turbinos automobiliams | 25 |39 | – Kiti | 25 |– Kiti varikliai ir jėgainės: | |41 | – Automobiliams, kitur nenurodyti | 25 |49 | – Kiti | 25 |60 | – Kitos dalys | 25 | | Mechaniniai plentvoliai | 25 |84.10 | Skysčių siurbliai (įskaitant siurblius su elektros pavara ir turbininius siurblius), su pritvirtintais matavimo prietaisais arba be jų; skysčių keltuvai: kaušiniai, grandininiai, vertikalieji, juostiniai ir kitų rūšių: | |10 | – Degalų arba tepalų pilstymo siurbliai, naudojami degalinėse arba garažuose, su pritvirtintais matavimo prietaisais, arba suprojektuoti, kad būtų galima pritvirtinti matavimo prietaisus | 35 |20 | – Siurbliai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu, išskyrus klasifikuojamus 10 subpozicijoje | 35 |– Išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, išskyrus klasifikuojamus 10 subpozicijoje | |31 | – Žuvų siurbliai | 4 |32 | – Siurbliai iš nerūdijančio plieno ir (arba) plastikų, kitur nenurodyti | 35 |39 | – Kiti | 35 |– Rotaciniai siurbliai, išskyrus klasifikuojamus 10 subpozicijoje: | |41 | – Krumpliaratiniai siurbliai | 35 |49 | – Kiti | 35 |50 | – Kiti skysčių siurbliai ir skysčių keltuvai | 35 |– Dalys | |61 | – Siurblių, klasifikuojamų 31, 32 ir 41 subpozicijose | 35 |69 | – Kitos | 35 |84.11 | Oro siurbliai, vakuuminiai siurbliai ir oro arba dujų kompresoriai (įskaitant siurblius bei kompresorius su elektros pavara, turbininius siurblius bei kompresorius ir dujų turbinų generatorius su laisvais stūmokliais); ventiliatoriai, orpūtės ir panašūs gaminiai: | |– Siurbliai ir kompresoriai: | |11 | – Kompresoriai, naudojami šaldymo arba sušaldymo įrenginiuose | 7 |12 | – Oro kompresorių blokai, kurių darbinis slėgis ne didesnis, kaip 2 m3 per minutę | 7 |19 | – Kiti | 35 |– Siurblių ir kompresorių dalys: | |21 | – Kompresoriams, klasifikuojamiems 11 ir 12 subpozicijose | 7 |29 | – Kiti | 35 |30 | – Dujų turbinų generatoriai su laisvais stūmokliais ir jų dalys | 35 |– Ventiliatoriai, orpūtės ir panašūs gaminiai bei jų dalys: | |49 | – Kiti | 35 |84.13 | Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės kūryklos, mechaninės grotelės, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus: | |01 | – Krosnių degikliai, mechaniniai | 7 |09 | – Kiti | 25 | | Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės: | 7 |84.15 | Šaldytuvai ir kiti šaldymo įrenginiai (elektriniai ir kiti) | |10 | – Buitiniai šaldytuvai, su šaldikliais arba be jų | 80 |20 | – Buitiniai šaldikliai | 80 |– Kiti šaldytuvai ir šaldymo įrenginiai: | |31 | – Prekystaliai ir vitrinos parduotuvėms | 35 |– Ledo generatoriai: |